HASAN KALYONCU
ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK KADRO

Latife BIYIKLI

Latife BIYIKLI

Prof. Dr.

Akademik Geçmiş
Lisans :
Yüksek Lisans :
Doktora :
Telefonu :
Odası :
E-Posta : latife.biyikli@hku.edu.tr
Kişisel Web Sayfası :
Google Scholar Citations :
Linkedin Profili :
Facebook Profili :
Twitter Hesabı :

Kısa Özgeçmiş

Araştırma Konuları

Akademik Özgeçmiş

6.2 Doktora Tezleri

SıraTarihiİçerik
1 1998 Kanık-Rihter, Nuray (1998) "Erken eğitimin gelişim geriliği olan bebeklerin annelerinin stres ve anneler ile bebeklerin etkileşim düzeylerine etkisi." Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara.
 
 
2 1998 Günayer Şenel, Hatice (1998) "Okuma güçlüğü olan ve olmayan ilkokul öğrencilerinin okuma düzeylerinin ve dislektik özelliklerinin karşılaştırılması". Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara.
3 1990 Civelek, Ali (1990). " Eğitilebilir zihinsel özürlü çocukların sosyal kabul görmelerinde bütünleştirmenin etkileri". Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara.
4 1984 Akkök, Füsun (1984) "Davranışsal yaklaşıma dayalı aile rehberliğinin öğretilişim çocukların özbakım becerilerinin gelişimine etkisi."

7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeedins) basılan bildiriler.

SıraTarihiİçerik
1 1999 Bıyıklı, L. (1999) "The Learning- Disabled Child" adlı kitabın editörlüğünü yapmakta ve yayına hazırlamaktadır.
2 1995 Bıyıklı,L. (1995). Zihinsel Özürlü Bir Çocuğum Var. T.C. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Yayınlan, (ortak yayın) No:2,Ankara
3 1995 Bıyıklı,L. (1995). İşitme Özürlü Bir Çocuğum Var. T.C. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Yayınları (Ortak yazarlı) No 3 Ankara.
 
4 1989 Bıyıklı, L. (1989). Bedensel Özürlü Çocukların Benlik Kavramı", A.Ü.Basımevi. Ankara

7.3 Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

SıraTarihiİçerik
1 1997 Bıyıklı, L. (1997). Özel eğitime gereksinim duyan çocuklar. Milli Eğitim, Sayı : 136, Ankara.
            
2 1970 Bıyıklı(Ceritoğlu), L. &,Ass.Dr. Akyüz, Y. (1970). "Eğitim Dünyasından Haberler. Ayyıldız Matbaası AŞ. Ankara.

7.4 Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

SıraTarihiİçerik
1 1995 Bıyıklı,L. (1995). Korunmaya Muhtaç Çocuklar ve SOS. Çocuk Köyleri". A.Ü.Hukuk Fakültesi. Prof. Dr. Hamide Topçuoğlu'na Armağan. S. 171-183., Ankara.
2 1994 Bıyıklı, L. (1994). Özel Eğitim Konferansları A.Ü.Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi Cilt 1, Sayı 4, S 60
3 1990 Bıyıklı, L. (1990, Eylül). Müzik terapi. Eğitim Bilimleri 1.Ulusal Kongresi Bildirileri. A.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları S 225-229, Ankara.
4 1990 Bıyıklı, L. (1990, Eylül). Bedensel özürlü çocukların benlik kavramı (kısaltılmış araştırma) Eğitim Bilimleri 1.Ulusal Kongresi. A.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayını. S 143-153, Ankara
5 1989 Bıyıklı, L. (1989). Çocukta tik. Eğitim ve Bilim Dergisi, 3, (72), 8.31. Ankara,. 
6 1989 Bıyıklı,L.(1989). Özürlü çocuk. toplum ve   aile. A.Ü.Eğitim Bilimleri Dergisi. S.633-641.
7 1988 Bıyıklı, L. (1988). Ülkemizde zihinsel özürlü çocukların eğitimindeki güçlükler ve çözüm yolları A.Ü.Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 21, (1-2).
 
8 1988 Bıyıklı, L. (1988). Yetiştirme yurdundaki çocukların zihinsel ve psiko-sosyal gelişimlerinin incelenmesi A.Ü.Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. 20, (1-2), 87-98.
 
9 1988 Bıyıklı,L. (1988). Okul Korkusu. A.Ü.Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi.
 
10 1986 Bıyıklı, L. (1986). Piaget'ye göre 0-2 yaş arası zeka gelişimi. A.Ü.Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 19, (1-2), 249-259
 
11 1983 Bıyıklı, L. (1983). SOS Çocuk Köyler Eğitim ve Bilim Dergisi, 8, (43), 3-13.
 
12 1983 Bıyıklı,L (1983) Koruyucu aile bakımı A.Ü.Eğitim Bilimleri  Fakültesi Dergisi, 16, (1), 11-15.
 
13 1983 Bıyıklı, L. (1983). Gelişmiş ülkelerde suçlu ve korunmaya muhtaç çocuklar için koruyucu aile uygulaması. A.Ü.Eğitim Bilimleri   Fakültesi   yayınlan. Ankara, No: 130, s. 61-67.
 
14 1980 Bıyıklı,L. (1980). Korunmaya muhtaç çocuklar ve eğitimleri. A.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi. (Çoğaltma)
 
15 1976 Bıyıklı,L. (1976). Özel eğitime muhtaç olma nedenleri ve önleme yolları. A.Ü.Eğitim Bilimleri Dergisi, 9(1-4), 487-501

9. İdari Görevler

SıraTarihiİçerik
1 1999 1-3 Aralık 1999 tarihleri arasında yapılacak olan I.Özürlüler Şurası 3.Komisyon başkanlığı. (Özürlülerin Toplumsal Yaşama Tam Katılımı)
 
2 1998 Körler Vakfı Danışma Kurulu üyeliği. 1998, Ankara. 
3 1998 Küçük Adımlar Projesi- Eğitim Bilimleri Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü. Proje yöneticiliği, 1998. Ankara.
 
4 1997 Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi İlk Ülke Raporu- Raportör başkan ve 2.Komisyon Başkanı. 1997, Ankara.
 
5 1996 "Özel Eğitim Hakkında 573 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname" Hazırlık Komisyonu üyeliği. 1996, Ankara.
 
6 1995 Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu (1995). "2828 Sayılı Korunmaya Muhtaç Çocuklar hakkındaki Yasanın Uygulanmasından Kaynaklanan Sorunlar" Komisyon Üyeliği.
7 1991 I.Özel Eğitim Konseyi üyeliği 13-15 Mayıs 1991-Ankara (Uyum Sorunu Olan Çocuklar ve Eğitimleri Komisyonu başkanlığı)
8 1990 DPT Sosyal Planlama Başkanlığı Araştırma Dairesi'nin "Sakatlar İçin Politika Geliştirme" Komisyonu üyeliği. (3.Çalışma Grubu Başkanı). Eylül, 1990.
9 1990 "Özel İlgi ve Eğitim Gerektiren Çocuklar" Çalışma Grubu katılımcısı. (Üstün Yetenekliler Grup Başkanlığı) UNICEF, 1990.
10 1988- A.Ü.Eğitimle Tedavi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Merkez Kurulu üyeliği, 1988. Halen devam etmektedir