HASAN KALYONCU
ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK KADRO

İ. Funda ACARLAR

İ. Funda ACARLAR

Prof. Dr.

Akademik Geçmiş
Lisans :
Yüksek Lisans :
Doktora :
Telefonu :
Odası :
E-Posta : funda.acarlar@hku.edu.tr
Kişisel Web Sayfası :
Google Scholar Citations :
Linkedin Profili :
Facebook Profili :
Twitter Hesabı :

Kısa Özgeçmiş

Araştırma Konuları

Akademik Özgeçmiş

5 Akademik Unvanlar:

NoÜnvanAlındığı TarihlerKurum
1 Yrd. Doç. Dr.2006
2 Doç. Dr.2011
3 Prof. Dr.2017

6.1 Yüksek Lisans Tezleri

SıraTarihiİçerik
1 2017 1.           Evrim Durgut Şakrucu (2017). Çok Düşük Doğum Ağırlığı ile Doğan Çocukların İletişim ve Dil Becerilerinin Sosyoekonomik Düzeye Göre İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. 
2    
1.             Gültaze Yıldız (2008). Down sendromlu çocukların Türkçe ekleri kullanım özelliklerinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
3    
1.             Gökhan Töret (2010). Otizmli, down sendromlu ve normal gelişim gösteren çocukların dil öncesi dönemdeki jest kullanım becerilerinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. 
4   1.             Gökçe Baykal (2011). Dil gelişiminde gecikme gösteren çocukların annelerinin çocuğa yöneltilmiş dil kullanım özelliklerinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.  
5    
1.             Tuba Küçük Doğaroğlu (2012). Vanderbilt Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Derecelendirme Ölçeğinin Türk Kültürüne Uyarlama Çalışması. Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
6    
1.             Ceyhun Servi (2014). Gelişimsel Yetersizliği Olan Çocuk Annelerinin Dil Edinimine ve Desteklenmesine İilşkin Görüşlerinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. 

6.2 Doktora Tezleri

SıraTarihiİçerik
1    
1.             Gözde Gül Akoğlu (2011). Gelişimsel dil bozukluğu olan çocuklarda sözdizimini anlama becerilerine çalışma belleğinin etkisinin incelenmesi. Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü .
2   1.             Bahar Keçeli Kaysılı (2012). Otizm Spektrum Bozukluğu Olan ve Normal Gelişen Çocuklarda Sözdiziminin ve Sözcük Dağarcığının Zihin Kuramı ile İlişkisinin İncelenmesi. Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. 
3   1.             Pelin Piştav Akmeşe (2014). Koklear İmplantlı ve Normal İşiten Çocukların Dil becerilerinin Öyküleme Yoluyla İncelenmesi. Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. 
4   1.             Meral Çilem Ökcün-Akçamuş (2015). Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklarda Söz-Öncesi Sosyal İletişim Becerilerinin Dilin Bileşenleri ile İlişkisinin İncelenmesi. Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. 

7.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

SıraTarihiİçerik
1 2017 Akçamuş, M., Acarlar, F., Keçeli Kaysılı, B. ve Alak, G. (2017).  Examination of the  Relationship between Gestures and Vocabulary in Children with Autism Spectrum Disorder at Different Language Stages. Early Child Development and Care. http://dx.doi.org/10.1080/03004430.2017.1344233.
2 2016 Akmeşe, P. ve Acarlar, F. (2016).  Using narrative to investigate language skills of children who are deaf and with hard of hearing, Educational Research and Reviews, 11(15):1367-1381 
3 2014 Akoğlu, G. ve Acarlar, F. (2014).  Gelişimsel Dil Bozukluklarında Söz Dizimi Anlama ve Sözel Çalışma Belleği İlişkisinin İncelenmesi, Türk Psikoloji Dergisi29 (73), 104-107.
4 2014 Akoğlu, G. ve Acarlar, F. (2014).  Türkçe Anlamsız Sözcük Tekrarı Listesinin 3-9 Yaş Grubu Çocuklarda Kullanımının İncelenmesi, Eğitim ve Bilim, 39(173), 13-24.
5 2011 Acarlar, F. ve Johnston, J. (2011). Acquisition of Turkish grammatical morphology by children with developmental disorders. International Journal of Language & Communication Disorders, 46(6), 728-738.
6 2011 Keçeli Kaysılı, B. ve Acarlar, F. (2011). Zihin kuramının 3–5 yaşları arasındaki çocuklarda gelişiminin yanlış inanç performanslarına göre incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11(4), 1809-1826.
7 2011 Töret, G. ve Acarlar, F. (2011). Otizmli, down sendromlu ve normal gelişim gösteren çocukların dil öncesi dönemdeki jest kullanım becerilerinin incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11(3), 1461-1478.
8 2009 Acarlar, F. (2009). Quantitative linguistische standardmaße bei der analyse von sprechproben und der erfassung des entwicklungsstandes im Türkischen.  Förmig Edition, 6, 39-62.
9 2006 Acarlar, F. & Johnston, J. (2006). Computer-based analysis of Turkish child language: Clinical and research applications. Journal of Multilingual Communication Disorders, 4(2), 78–94.
10 2006 Küçüker, S., Acarlar, F. and Kapçı, E.G. (2006). The Development and Psychometric Evaluation of the Supports Scale for Preschool Inclusion. Early Child Development and Care, 176(6), 643–659.  
11 2002 Acarlar, F., Ege, P. ve Turan, F. (2002). Türk çocuklarında üst dil becerilerinin gelişimi ve okuma ile ilişkisi. Türk Psikoloji Dergisi, 17(50), 63–73.
12 1996 Acarlar, F. ve Ege, F. (1996). Türkçe kazanımında kullanılan fonolojik süreçlerin incelenmesi. Türk Psikoloji Dergisi, 11(38), 35–43.

7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeedins) basılan bildiriler.

SıraTarihiİçerik
1   Akçamuş, M. ve Acarlar, F. (2017). Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklarda Türlerine Göre Taklit Becerilerinin Sözcük Dağarcığı ve Sembolik Oyun İle İlişkileri. IV. International Eurasian Educational Research Congress, Denizli, Türkiye. 
2   Yıldız, G. & Acarlar, F. (2010). Grammatical morpheme production in Turkish individuals with Down syndrome. 31st Annual Symposium on Research in Child Language Disorders, Madison, Wisconsin USA.
3   Keçeli-Kaysılı, B. & Acarlar, F. (2010). False Belief Understanding and Language in Turkish Children. 31st Annual Symposium on Research in Child Language Disorders, Madison, Wisconsin USA.
4   Acarlar, F., Aksu-Koç, A., Küntay, A., Maviş, İ., Sofu, H., Topbaş, S. & Turan, F. (2009). Adapting MB-CDI to Turkish: The first phase. Essays on Turkish Linguistics Proceedings of the 14th International Conference on Turkish Linguistics. Harrassowitz Wiesbaden Göttingen- Germany. 313-320.
5   Acarlar, F. & Johnston, J. (2009). The role of processing factors in the acquisition of grammatical morphology: Evidence from atypical children learning Turkish. Biennial Meeting of Society for Research in Child Development, Denver, Colorado USA.
6   Acarlar, F. & Turan, F. (2008). A comparison of computer-based and manual language sample anaysis. 12th Congress of the International Clinical Phonetics and Linguistics Association (ICPLA 2008), İstanbul, Türkiyerado USA.
7   Acarlar, F., Aksu-Koç, A., Küntay, A., Maviş, İ., Sofu, H., Topbaş, S. & Turan, F. (2008). TİGE-Measurement and evaluation of early communicative competence of Turkish children: The adaptation of MacArthur-Bates Communicative Development Inventory (CDI) into Turkish. 12th Congress of the International Clinical Phonetics and Linguistics Association (ICPLA 2008), İstanbul, Türkiye.
8   Acarlar, F. (2008). Verb and noun morphology in Turkish children with atypical language development. Poster session presented at 29th Annual Symposium on Research in Child Language Disorders, Madison, Wisconsin.
9   Acarlar, F. & Johnston, J. (2005). Salt for Turkish. Poster presented at the Meeting of the European Study Group on Child Language Disorders, Royaumont, Paris.
10   Kapçı, E., Acarlar, F. ve Küçüker, S. (2003). Kaynaştırmaya ilişkin destekler ve engeller ölçeğinin geliştirilmesi. OMEP 2003 Dünya Konsey Toplantısı ve Konferansı, Kuşadası, Türkiye.
11   Ege, P., Turan, F. ve Acarlar, F. (2001). Comparing the metalinguistic abilities of mentally retarded and normally developing children. International Conference on Special Education- Interaction and Collaboration, Antalya, Türkiye.
12   Ege, P., Acarlar, F. ve Turan, F. (1999). Development of metalinguistic abilities in Turkish children. Poster session presented at the Annual Convention of the American Speech- Language and Hearing Association, San Francisco, CA.

7.3 Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

SıraTarihiİçerik
1   Acarlar, F. & Johnston, J. (2010). Turkish SALT: Computer-Assisted Language Sample Analysis. In S. Topbaş & M. Yavaş (eds.) Communication Disorders in Turkish (pp. 119-137).  Bristol, UK: Multilingual Matters.

7.4 Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

SıraTarihiİçerik
1   Akçamuş, M., Acarlar, F., Keçeli Kaysılı, B. ve Alak G. (yayına hazırlanmakta). Otizm Spektrum Bozukluğu Erken Sosyal İletişim Becerileri Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, Özel Eğitim Dergisi.
2   Acarlar, F., Servi, C. ve Alak, G. (yayına hazırlanmakta). 3-7 yaş arasında biçim-sözdizimsel (morfosentaks) karmaşıklık ölçümlerinin karşılaştırılması. 
3   Acarlar, F. (2006). Baş Makale: Down sendromlu çocuklar ve yetişkinlerde dil gelişimi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 7(1), 1–13.
4   Kargın, T., Acarlar, F., & Sucuoğlu, B. (2003). Öğretmen, yönetici ve anne-babaların kaynaştırma uygulamalarına ilişkin görüşlerinin belirlenmesi. Özel Eğitim Dergisi, 4(2), 55–76.
5   Acarlar, F. (2002). Çocuklarda dilin değerlendirilmesi: Betimleyici yaklaşım. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 35(1), 121–128.
6   Acarlar, F. (2001). Sembolik oyunun dil gelişimi ve dil bozukluklarıyla ilişkisi. Özel Eğitim Dergisi, 3(1), 23–30.
7   Acarlar, F. (1997). Çocuklarda dil bozuklukları. Milli Eğitim Dergisi, 136, 78–79.
8   Acarlar, F. ve Dönmez, N. (1992). 30–47 aylar arasındaki Türk çocuklarının dil yapılarının incelenmesi. G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(3), 163–203.

7.5 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

SıraTarihiİçerik
1   Acarlar, F. (7 Nisan 2017). OSB: Tanıdan Müdahaleye Erken Dönem Sosyal İletişim Becerileri. Otizmde Dil ve Konuşma üzerine Uygulamalar Paneli. Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı, İzmir. 
2   Acarlar, F. (4 Nisan 2017). OSB’de Erken Müdahalede Sosyal İletişim. Otizmde Erken Tanı, Erken Müdahale, Üniversite ve Devlet Politikaları Paneli, Gazi Üniversitesi Öğrenme Gelişim Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÖGEM), Ankara. 
3   Acarlar, F., Özdemir, S. ve Keçeli Kaysılı, B.  (31 Mart-3 Nisan 2016). Panel: Erken Çocuklukta Müdahale: OSB ve Zihin Kuramı. 3. Uluslararası Katılımlı Ulusal Disiplinlerarası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
4   Ökcün Akçamuş, M., Acarlar, F., Keçeli Kaysılı, B. ve Alak, G. (Aralık 2015). Farklı Dil Becerilerine Sahip OSB Olan çocuklarda Jest Kullanımının Dil ile ilişkisinin incelenmesi. 25. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Üsküdar Üniversitesi, İstanbul.
5    Servi, C. ve Acarlar, F. (Ekim 2014). Gelişimsel Yetersizliği Olan Çocuk Annelerinin Dil Edinimine ve Desteklenmesine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi. 24. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Trakya Üniversitesi, Edirne.
6   Akoğlu, G. ve Acarlar, F. (25-28 Nisan 2012). Gelişimsel dil bozukluğu olan ve normal gelişim gösteren çocuklarda sözdizimini anlama becerileri ve sözel çalışma belleği ilişkisinin incelenmesi. 17. Ulusal Psikoloji Kongresi, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul.
7   Acarlar, F., Aksu-Koç, A., Küntay, A., Maviş, İ., Sofu, H., Topbaş, S. ve Turan, F. (2011). Türkçe’de erken sözcük ve dilbilgisi gelişimini ölçme ve değerlendirme envanterleri, TİGE-I ve TİGE-II Adaptasyon ve standardizasyon çalışması: Bulgular. 25. Ulusal Dilbilim Kurultayı, Adana.
8   Aksu-Koç, A., Acarlar, F., Küntay, A., Maviş, İ., Sofu, H., Topbaş, S. ve Turan, F. (2010). Türkçe’de Erken Sözcük ve Dilbilgisi Gelişimini Ölçmeve Değerlendirme Projesi: Türkçe Dil Gelişimi Envanteri – TİGE. 20. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Gaziantep.
9   Acarlar, F. (24-25 Mayıs 2010). Panel: Dil Edinimi ve Bozuklukları. Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölüm Etkinlik Günleri I, Başkent Üniversitesi, Ankara. 
10   Yıldız, G. ve Acarlar, F. (30 Nisan–2 Mayıs 2009). Down sendromlu bireylerin Türkçe çekim eklerini kullanım özelliklerinin incelenmesi. 5. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, Kuşadası-Aydın.
11   Akoğlu, G. ve Acarlar, F. (30 Nisan–2 Mayıs 2009). Türkçe anlamsız sözcük tekrarı (AST): Geliştirilmesi ve ön sonuçlar. 5. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, Kuşadası-Aydın.
12   Keçeli-Kaysılı, B. ve Acarlar, F. (22–24 Ekim 2009). Zihin kuramı gelişim aşamaları ve otizmde gelişimine ilişkin ön bulgular. 19. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Marmaris-Muğla.
13   Kargın, T., Acarlar, F., Altuntaş, Ş. (13–15 Ekim 2008). Engelli çocuğu olan ve olmayan ailelerin engelli bireylerin gelişim özelliklerine ilişkin algılarının incelenmesi. VI. Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi-Türkiye’de Çocuk Yetiştirme, Ankara.
14   Acarlar, F. (15–17 Kasım, 2007). Dil Değerlendirme Aracı Olarak Salt Bilgisayar Programının Kullanımı-Vaka Örnekleri. 17. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Çeşme-İzmir. 
15   Kargın, T., Acarlar, F. ve Altuntaş, Ş. (2007). Ankara, Gazi ve Anadolu Üniversitesi Özel Eğitim Bölümlerinde 1995–2007 yılları arasında yürütülen tezlerin incelenmesi. 17. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Çeşme-İzmir. 
16   Acarlar, F. (2007). SALT: Dil değerlendirme aracı olarak klinik amaçlı kullanımı. 4. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, Yeditepe Üniversitesi, İstanbul.
17   Acarlar, F. (2005). Dil örneği analizi yapan SALT bilgisayar programının 3–6 yaşlar için Türkçe’ye uyarlanması. II. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi Bildiri Kitabı, Kök Yayıncılık, 81–87. 
18   Ege, P. ve Acarlar, F. (1997). Sonradan edinilmiş aleksi ve agrafi: Bir vaka sunumu. 7. Özel Eğitim Günleri Bildirileri, Eskişehir, Karatepe Yayınları,115–120.

7.6 Diğer yayınlar

SıraTarihiİçerik
1   Acarlar, F. ve Diken, Ö. (yayına hazırlanmakta). Dil ve İletişim Becerilerinin Desteklenmesi. 
2   Acarlar, F. (2013). Dil, konuşma ve iletişim bozuklukları olan öğrenciler, A. Cavkaytar (Ed.), Özel Eğitim, Ankara: Vize Yayıncılık, 169-187.
3   Acarlar, F. (2012). Kaynaştırma Modeli ve özel gereksinimli küçük çocukların özellikleri. B. Sucuoğlu ve H. Bakkaloğlu (Ed.), Türkiye’de Okul Öncesinde Kaynaştırma Eğitimi Projesi. 
4   Acarlar, F. (2010). İletişim, dil ve konuşma bozuklukları olan çocuklar ve eğitimleri. N. Baykoç, (Ed.), Öğretmenlik Programları için Özel Eğitim,  Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, 255–275.
5   Acarlar, F.(2006). Systematic Analysis of Language Transcripts (SALT), Turkish (Version 9) [Computer Software], Türkçe Dil örnekleri analiz programı, Language Analysis Lab, University of Wisconsin-Madison. 
6     Acarlar, F. (1994). İsrail’de eğitim. Ş. Bilir,(Ed.), Okul öncesi eğitimcileri için el kitabı II, İstanbul: YA-PA Yayınları, 176–180.
7   Davetli Konuşmacı : “Sprachkompetenz und ihre modellierung” konulu toplantıda davetli konuşmacı. “Language assessment for Turkish Children”. University of Wien, Viyana, Avusturya, 6-7 Ekim 2011. 
8   Davetli Konuşmacı : “Cross-linguistic research studies of children with atypical patterns of development” konulu işbirliği toplantısı, University of British Columbia, School of Audiology and Speech Sciences, Vancouver-Canada, 7–8 Haziran 2010.

8. Projeler

SıraTarihiİçerik
1   Türkçe’de Erken Sözcük ve Dilbilgisi Gelişimini Ölçme ve Değerlendirme Projesi, TÜBİTAK 1001 Projesi, Proje No: 107K058, Araştırmacı, 2011.
2   Dil gelişimini değerlendirmede yeni bir araç: Salt bilgisayar programının Türkçe’ye uyarlanması, Finans Vakfı Doktora Sonrası Yurt Dışı Araştırma Projesi ve Language Analysis Lab-University of Wisconsin-Madison, Proje yürütücüsü, 2006. 
3   2–13 yaş grubu artikülasyon testi geliştirme projesi, Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönlendirilmiş Proje, Proje No: 2000–09–04–002, Proje Yürütme Grubu Üyesi, 2005.
4   Kaynaştırma okullarındaki uygulamalara ilişkin öğretmen, yönetici ve anne-babaların görüşlerinin belirlenmesi, Eğitim Araştırma Geliştirme Dairesi (EARGED) Projesi, Araştırmacı, 2005. 
5   Okul öncesi dönemde kaynaştırmaya ilişkin destekler ölçeğinin geliştirilmesi ve psikometrik özelliklerinin değerlendirilmesi, Eğitim Araştırmaları Geliştirme Dairesi (EARGED) Projesi, Proje Yürütme Grubu Üyesi, 2004.

9. İdari Görevler

SıraTarihiİçerik
1   Engelsiz Ankara Üniversitesi Koordinatörlüğü: Ocak 2013- Mayıs 2017
2   Bölüm Başkanlığı: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Bölümü, 2011–2014.
3   Bölüm Başkan Yardımcılığı: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Bölümü, 2006–2009.
4   Fakülte Kurulu Üyeliği/ Doçent Temsilciliği: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, 2006–2009.
5   Avrupa Birliği Genel Eğitim Programı (ECTS) Bölüm Koordinatörü:   Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Bölümü, 2003-2013.

11. Ödüller

SıraTarihiİçerik
1   Acarlar, F. (30 Mart-2 Nisan 2017). Konferans: Otizm Spektrum Bozukluğu Gösteren Çocuklarda Dil Bozuklukları. 3. Ulusal Gelişimsel Yetersizlik Sempozyumu (GEYESE 2017), Konya. 
2   Keçeli Kaysılı, B., Acarlar, F. ve Ökcün Akçamuş, M. (31 Mart-3 Nisan 2016). Çalıştay: Söz-Öncesi İletişim Becerilerinin Doğal Bağlamda Öğretimi - Milieu Yöntemi. 3. Uluslararası Katılımlı Ulusal Disiplinlerarası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
3   Acarlar, F. (23 Ocak 2016). “Dil örneği analizinde Türkçe SALT bilgisayar programının kullanımı” kursu. Anadolu Üniversitesi, Engelliler Araştırma Enstitüsü, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir. 
4   Acarlar, F. Keçeli Kaysılı, B. ve Ökcün Akçamuş, M. (4 Kasım 2016). Çalıştay: Söz-Öncesi İletişim Becerilerinin Doğal Bağlamda Öğretimi – Söz öncesi Milieu Öğretim Yöntemi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Hasan Ali Yücel Salonu, Ankara. 
5   Acarlar, F. (13 Mayıs 2014). Konferans: Otizmde sosyal iletişim ve dil. Ankara Üniversitesi Özel Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Hasan Ali Yücel Salonu, Ankara. 
6   Acarlar, F. (27-28 Nisan 2013). Konferans: Otizm Spektrum Bozukluğu: Sosyal İletişim ve Dil Becerileri. Ankara Üniversitesi, Avrupa Topluluğu Araştırma ve Uygulama Merkezi Konferans Salonu, Cebeci, Ankara. 
7   Acarlar, F. (Kasım 2012). Konferans: Otizm-Dil becerilerinin değerlendirilmesi. Engelliler Araştırma Enstitüsü, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
8   Acarlar, F. ve Kargın, T. (18 Ocak 2010). Kaynaştırma Uygulamaları. Alanya Milli Eğitim Müdürlüğü ve Patika Alanya Engelsiz Yaşam Gönüllüleri Derneği, Alanya.
9   Acarlar, F. (17 Haziran 2010). Dil ve Konuşma Güçlüğü Eğitimi. Mamak Ram ve ANKÜSEM işbirliği ile hizmetiçi eğitim, Ankara.
10   Acarlar, F. (15-26 Ekim 2007). 676 numaralı Çocuk Gelişimi Kursu-Özel Eğitim. Milli Eğitim Bakanlığı Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı, Altındağ Atatürk Teknik, Anadolu Meslek ve Kız Meslek Lisesi, Ankara. 
11   Acarlar, F. (21 Nisan-2 Mayıs 2003). 89 numaralı Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kursu-Özel Eğitim. Milli Eğitim Bakanlığı Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı, Yenimahalle Yunus Emre Anadolu Kız Meslek Lisesi, Ankara. 
12   Acarlar, F. (17 Haziran-26 Temmuz 2002). 301 numaralı Branş Eğitimi Kursu. Milli Eğitim Bakanlığı Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Ankara.
13   Acarlar, F. (23 Temmuz 2001). Konferans: Dil ve Konuşma Bozukluğu. Milli Eğitim Bakanlığı Mamak rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü, Ankara.
14   Acarlar, F. (12-30 Temmuz 1993). Konuşma Engellilerin Eğitimi ve Terapileri kursu. Milli Eğitim Bakanlığı Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı, Aydınlıkevler İşitme Engelliler Okulu, Ankara.  

12. Eğitim Sertifikaları ve Kurslar

SıraTarihiİçerik
1   Aksu Koç, A., Acarlar, F., Küntay, A., Maviş, İ., Sofu, H., Topbaş, S. ve Turan, F.  Türkçe İletişim Davranışları Gelişimi Envanteri (2012). 
2   Acarlar, F., Miller, J. F. ve Johnston, J. R. (2006). Türkçe Dil Örnekleri Analiz Programı (Systematic Analysis of Language Transcripts- SALT), Turkish (Version 9) [Computer Software], Language Analysis Lab, University of Wisconsin-Madison. 
3   . Ege, P., Acarlar, F. ve Turan, F. (2005). Ankara Artikülasyon Testi-AAT. Key Tasarım, Ankara