HASAN KALYONCU
ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK KADRO

Nilay KAYHAN

Nilay KAYHAN

Dr. Öğ. Üyesi

Akademik Geçmiş
Lisans : Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Bölüm: İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı-2003
Yüksek Lisans : Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Bölüm: Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans-2008
Doktora : Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Bölüm: Özel Eğitim-2016
Telefonu :
Odası :
E-Posta : nilay.kayhan@hku.edu.tr
Kişisel Web Sayfası :
Google Scholar Citations :
Linkedin Profili :
Facebook Profili :
Twitter Hesabı :

Kısa Özgeçmiş

Araştırma Konuları

Akademik Özgeçmiş

6.1 Yüksek Lisans Tezleri

SıraTarihiİçerik
1 2008 İlköğretim Okulları I. Kademede Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Yeni İlköğretim Programlarını Kabullenmişlik Düzeyleri ve Mesleki Doyumları Arasındaki İlişkinin  İncelenmesi, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü 

6.2 Doktora Tezleri

SıraTarihiİçerik
1 2016 Birlikte Öğretim Yaklaşımlarından Bir Öğretim Yapan Bir Gözlemci Modelinin Kaynaştırma Ortamlarındaki Sınıf Öğretmenlerinin Etkili Öğretim Becerilerine Etkisi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Özel Eğitim Bölümü

7.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

SıraTarihiİçerik
1 2018 Işıkdoğan, N. & Kayhan, N. (2018).   Teacher opinions on the problems faced in reading and writing by Syrian migrant children in their first class at primary school.Journal of Education and Learning, 7(2),76-88. (Online Published: December 21, 2017)
2 2018 Kayhan, N. & Özaydın, L. (2018). The quality of mainstreaming in preschool: The views of parents of children with down syndrome. Journal of Education and Learning, 7(2), 157-173.
3 2018 Kayhan, N. & Piştav Akmeşe P. (2018). Examining the game teaching in special education teacher training in Turkey and European Union Member States, Cypriot Journal of Educational Sciences, 13(3), 349-359.
4 2018 Kayhan, N. & Piştav Akmeşe P. (2018-Accepted). An Examination of the Courses for the Education of Exceptionally Talented Children in Special Education Teaching Programs in European Union Member States and Turkey, Journal of Education and Learning,
5 2018 Işıkdoğan, N. & Kayhan, N. (2018). Sınıf öğretmenlerinin özel gereksinimli öğrencilerin eğitsel değerlendirme süreçlerine yönelik görüşlerinin incelenmesi, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(29), 626-669
6 2018 Piştav Akmeşe, P., Kayhan, N., Kirazlı, G., Öğüt, F. & Kirazlı, T. (2018). Odyoloji ve konuşma bozuklukları alanında lisansüstü eğitim öğrencilerinin işitme kayıplı çocukların dil, konuşma ve iletişim becerilerinin desteklenmesi ve eğitimleri hakkındaki görüşleri. Türkiye Sağlık Bilimleri ve Araştırmaları Dergisi, 1(1),13-23.
7 2017 Latife Özaydin, Nilay Kayhan, Merih Toker & Sevim Karahan (2017). Resource Room Implementation in a Secondary School and On-the-Job Training of Teachers. International Journal of Psycho-Educational Sciences, (6)(2), September, 2017, 111-137.
8 2017 Akmese, P. & Kayhan, N. (2017). Examination of sign language education considering opinions of preservice teachers enrolled in sign language course, Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry,(TOJQI), 8 (1), 1-38.
9 2017 Işıkdoğan, N. & Kayhan, N. (2017).  A study on family opinions concerning services provided in special education centers. Cypriot Journal of Educational Sciences, 12(4), 177-192
10 2017 Akçamete, G., Kayhan, N. & Sardohan-Yıldırım, E. (2017).Scale of Professional Ethics for Individuals Working in The Field of Special Education: Validity and Reliability Study, Cypriot Journal of Educational Sciences, 12(4), 202-217
11 2016 Akçamete, G., Kayhan, N., Sardohan, E., İşcen Karasu, F. & Şen. M. & (2016). Professional ethical principles scale for education teachers, SDU International Journal of Educational Studies, 3(1), 27-44
12 2016 Akmese, P. & Kayhan, N. (2016). Opinions and Suggestions of Preschool Teachers Regarding Educational Games and Their Use in Inclusive SettingsSDU International Journal of Educational Studies, 3(1), 45-58
13 2016 Piştav, Akmeşe, P. & Kayhan, N. (2016). Special Education Practice at Elementary Level in European Union Countries and Turkey, Universal Journal of Educational Research, 4,(9), 2134-2143 DOI: 10.13189/ujer.2016.040926
14 2016 Piştav, Akmeşe, P. & Kayhan, N. (2016). An Investigation of the Effect of the Communication Skills of the Children with Intellectual Disability to the Anxiety Level of Their Mothers, Universal Journal of Educational Research, 4 (10), 2423-2431 DOI: 10.13189/ujer.2016.041021
15 2016 Akmese, P. &Kayhan, N. (2016). Erken Çocukluk Dönemindeki SerebralPalsi’li Çocuğu Olan Annelerin Algıladıkları Sosyal Destek Düzeylerinin İncelenmesi, SUJE-Sakarya University Journal of Education, 6 (3), 7-25.
16 2016 Piştav Akmeşe, P & Kayhan, N. (2016).Sınıfında Kaynaştırma Öğrencisi Olan ve Olmayan Okul Öncesi Öğretmenlerinin Oyun Öğretimine İlişkin Öz-yeterlik Düzeyleri Farklılaşmakta mıdır?, The Journal Academic Social of Science, 4(34), 303-324, DoiNumber:http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.11638 
17 2016 Akmese, P. & Kayhan, N. (2016). An examination of the special education teacher training programs in Turkey and European Union member countries in terms of language programs and communication education, Cypriot Journal of Educational Sciences, 11(4), 185-194.
18 2015 Piştav, Akmeşe, P. &Kayhan, N. (2015). Research of self-efficacy level  regarding game teaching of preschool teachers,  Journal of Education for Life, 29 (2), 42-60

7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeedins) basılan bildiriler.

SıraTarihiİçerik
1 2018 Akmeşe, P. & Kayhan, N. (2018). Türk İşaret Dili Dersini Alan Öğretmen Adaylarının Görüşlerine Göre Okul Öncesi Dönemde İşaret Dili Öğretimi, 2 nd. International Congress on Early Childhood Intervention (ICECI2018), 29 mart-1 Nisan 2018 Antalya.
2 2018 Özaydın, L. & Kayhan, N. (2018).  Erken Müdahalede Personel Arayışları: Ebeveynden Ebeveyne Koçluk. 2 nd. International Congress on Early Childhood Intervention (ICECI2018), 29 mart- 1 Nisan 2018 Antalya.
3 2018 Kayhan, N. & Işıkdoğan Uğurlu, N. (2018). Erken Çocukluk Döneminde Dil ve Kültür Farklılıklarına Dayalı Öğretimsel Düzenlemeler Hakkında Öğretmen Görüşleri 2 nd. International Congress on Early Childhood Intervention (ICECI2018), 29 mart- 1 Nisan 2018 Antalya.
4 2018 Akçamete,  G., Kayhan, N. & Sardohan  E. (2018).  Bep Süreçlerine Aile Katılımına Yönelik Öğretmen ve Aile Görüşleri: Eğitim Kademelerine Göre Karşılaştırmalı Bir Çalışma, Vth International Eurasian Educational Research Congress (EJER), 2-5 May, 2018 Akdeniz Üniversitsitesi. Antalya.
5 2018 Işıkdoğan Uğurlu, N.. &  Kayhan, N. (2018). Öğretici Materyal Kullanımına Yönelik Öğretmen Görüşleri: Özel Eğitim Alan Örneği, International Conference on Perspectives for Future Education, 2-4 May, 2018. Cyprus International University.
6 2018 Kayhan, N., Özaydın, L., Toker, M., Gengeç, H. & Karahan, S. (2018).  Öğrenme Güçlüğü Ve Özel Yetenek Dersini Alan Öğretmen Adaylarının Özel Yeteneklilerin Eğitimi Hakkındaki Görüşleri. V. Uluslararası Üstün Yeteneklilerin Eğitimi Kongresi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi,  4-6 Mayıs, 2018, Gaziantep
7 2018 Kayhan, N., Özaydın, L., Toker, M., Gengeç, H. & Karahan, S. (2018).  Öğrenme Güçlüğü Ve Özel Yetenek Dersini Alan Öğretmen Adaylarının Özel Yeteneklilerin Eğitimi Hakkındaki Görüşleri. V. Uluslararası Üstün Yeteneklilerin Eğitimi Kongresi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi,  4-6 Mayıs, 2018, Gaziantep
8 2017  Işıkdoğan, N. & Kayhan, N. (2017). İlkokul 1.Sınıf düzeyindeki Suriyeli göçmen çocukların okuma yazma sürecinde yaşadıkları güçlüklere ilişkin öğretmen görüşleri. 3. International Symposium on Language Education and Teaching 20-23 April 2017-ROME
9 2017 Kayhan, N. & Akmeşe, P. (2017). Avrupa Birliği üye ülkeleri ile Türkiye'de özel eğitim öğretmenliği programlarında özel yeteneklilerin eğitimine yönelik derslerin incelenmesi" International Talented and Gifted Conference: New Approaches and Educational Practices. 4-6 Mayıs, Gazi Üniversitesi, Ankara.
10 2017 Işıkdoğan, N. & Kayhan, N. (2017). Özel Eğitim Merkezlerinde Sağlanan Hizmetlere Yönelik Aile Görüşlerinin İncelenmesi. 6 th Cyprus International Conference on Educational Research (CYICER-2017)’’ 04- 06 May 2017 in Kyrenia in North Cyprus.
11 2017 Akmeşe, P. & Kayhan, N. (2017). Özel Eğitim alanında çalışan öğretmenlerin yaşadıkları güçlüklerin ve öz‐yeterlik inançlarının incelenmesi. IV. International Eurasian Educational Research Congress 11-14 Mayıs 2017 Denizli.
12 2017 Piştav Akmeşe, P., Öğüt, F., Kirazli G. ve  Kayhan, N. (2017). Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Alanında Lisansüstü eğitim öğrencilerinin işitme kayıplı çocukların dil, iletişim becerilerinin desteklenmesi ve eğitimleri hakkındaki görüşleri. Adnan Menderes Üniversitesi, 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Aydın.
13 2017 Özaydın, L., Kayhan, N., Karahan, S. ve Toker, M. (2017). Destek Eğitim Odasında Görev Yapan Öğretmenlere İşbaşında Verilen Eğitimin Kaynaştırma Öğrencilerinin Akademik Başarıları Üzerindeki Etkileri. II. Uluslararası Doğunun Batısı Batının Doğusu Konferansı, 4-6 Temmuz 2017, Prag, Çek Cumhuriyeti.
14 2017 Kayhan, N., Akçamete, G. & Sardohan, E. (2017). The opinions of college students with disabilities on the transition to working life International Conference on Special Education, 07-09 December 2017 Thessaloniki, Greece. 
15 2017 Akçamete, G, Sardohan, E. & Kayhan, N.(2017). Families and teachers view in families participation in IEP process: A compartive stduy. International Conference on Special Education, 07-09 December 2017 Thessaloniki, Greece.
16 2016 Akmese, P. &  Kayhan, N. (2016). Examining the Languge Development and the Education of Communication in Special Education Teacher Training Programs in Turkey and European Union Member States. 8th World Conference on Educational Sciences, 05-07 February 2016, University of Alcala,Madrid, Spain
17 2016 Kayhan, N. & Akmeşe, P. (2016). Examining the Teaching Games in Special Education Teacher Training in Turkey and European Union Member States. 8th World Conference on Educational Sciences, 04-06 February 2016,  University of Alcala , Madrid, Spain
18 2016 Ayaz, A. & Kayhan, N. (2016). Comparison of Basic Life Needs and Social Media Preferences of The Youngsters Who Continue Higher Education. 3 rd International Congress of Technology Addiction, May, 3-4, 2016. Kültür ve Toplum Derneği. İstanbul.
19 2016 Kayhan, N. & Kayabaşı, R.G. (2016). İlkokul Türkçe ders kitaplarında engellilik. “International Congress in Education Sciences and Social Sciences in the Turkish World”
20 2015 Kayhan, N. & Yıldırım, E.  (2015). Metaphoric Perceptions Regarding the Concept of “Migration” among Teacher Candidates Experiencing Temporary Migration due to University Education. II. International Eurasian Educational Research Congress ''Eğitimde İnovasyon ve Profesyonelleşme'' 8-10 June 2015 Hacettepe University, Ankara.
21 2015 Akmese, P. & Kayhan, N. (2015). Comparison of the in-service training requirements and the level of satisfaction of care personnel in children's homes. Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 197, 25 July 2015, Pages 577-581, doi: 10.1016/j.sbspro.2015.07.196
22 2015 Kayhan, N.; Şen, M., & Akçamete, G. (2015). Opinions of university students with disabilities on current regulations and adaptations at higher education institutions. Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 197, 25 July 2015, Pages 635-639, doi: 10.1016/j.sbspro.2015.07.050
23 2015 Akmese, P. & Kayhan, N. (2015). Preschool teachers' opinions and recommendations about games and their use in education. 4 th International Conference on Preschool Education, 2-5 September 2015 Hacettepe University, Ankara: Bildiri Özeti Kitabı, 111.
24 2015 Akmese, P. & Kayhan, N. (2015). Comparison of the in-service training requirements and the level of satisfaction of care personnel in children's homes. 7th World Conference on Educational Sciences, 05-07 February 2015, National and Kapodistrian University of Athens, Athens, Greece
25 2015 Akçamete, G.; Kayhan, N. & Şen, M. (2015). Opinions of university students with disabilities on current regulations and adaptations at higher education institutions. 7th World Conference on Educational Sciences, 05-07 February 2015, National and Kapodistrian University of Athens, Athens, Greece
26 2014 Kayhan, N. & Yıldırım, E. (2014). Türkiye ve Avrupa Birliği’ne üye bazı ülkelerin sosyal bilgiler öğretmenliği eğitim programlarının insan hakları ve demokrasi eğitimi açısından incelenmesi, International Symposium on Social Studies Education III, Gazi University, Ankara, 26-28 April 2014. 
27 2014 Akmese, P. & Kayhan, N. (2014). Preschool teacher's opinions and  recommendations about educational games and their use in education International Conference on Early Childhood Educaiton, 25-27 September, 2014, İstanbul Culture Of University, İstanbul,Turkey.
28 2013 İdin, Ş. & Kayhan, N. (2013). Avrupa Birliği ülkeleri ve Türkiye’de ilköğretim döneminde üstün zekalı-yetenekli öğrenciler için özel eğitim uygulamaları, (ELMIS-Effective Leadership and Management in Inclusive Schools: Education and Rehabilitation, Necmettin Erbakan Üniversity Akşehir-Konya, 19-21 June, 2013. 
29 2013 Piştav Akmeşe, P., Mutlu, A. & Kayhan N. (2013). Investigation on perception of mothers about social support who have children with physical disabilities, Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 106,10 December 2013, Pages 1629-1631, doi: 10.1016/j.sbspro.2013.12.184.
30 2013 Kayhan, N. & Akmese, P. (2013). Special education practice at elementary level in European Union Countries and Turkey, Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 106, 10 December 2013, Pages 2431-2437, doi: 10.1016/j.sbspro.2013.12.279. 
31 2012 Piştav Akmeşe, P., Mutlu, A. & Kayhan N. (2012). Perceptions of family needs in mothers of children with physıcal disabilities. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 46. 1122-1124, doi: 10.1016/j.sbspro.2012.05.259.
32 2012 Kayhan, N. & Akmese, P. (2012). Examining the preschool educational institutions in European Union Countries and in Turkey. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 46, 1517-1521 doi:10.1016/j.sbspro.2012.05.332.
33 2012 Mutlu, A., Piştav Akmeşe, P. & Kayhan N. (2012). Does the receptive language development affect the functional independence levels in children with serebral palsy. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 46. 1125-1128, doi:10.1016/j.sbspro.2012.05.260.
34 2012 Akcamete, A.G., Kayhan, N. & Sen, M. (2012). Pre-school special education practices in European Union Countries and Turkey. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 46, 1510-1516, doi:10.1016/j.sbspro.2012.05.331.
35 2012 Kayhan, N., Şengül, A. & Piştav Akmeşe P. (2012). Second stage of primary teachers candidates investigation on the opinions of mainstreamining. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 1 (3), 268-278, Pegem A Yayıncılık 
36 2012 Kayhan, N. & Şengül, A. (2012). Evaluation of attitudes towards women’s labor among academics in terms of different variable.T.R. Dokuz Eylul University Journal of Graduate School of Social Sciences, Izmir.
37 2012 Kayhan, N. & Kılıç, D. (2012). Investigation of science education in the pre-school teacher training programs in Turkey and European Union Countries. Cambridge Scholars Publising, 3 rd International Congress on Early Childhood Education, 12-15 September 2012, Cukurova University, Adana.
38 2012 Kayhan, N. & Kılıç, D. (2012). Investigation of science education in the pre-school teacher training programs in Turkey and European Union Countries. Cambridge Scholars Publising, 3 rd International Congress on Early Childhood Education, 12-15 September 2012, Cukurova University, Adana.
39 2011 Kayhan, N. & Kılıç, D. (2011). Preschool teacher training systems in Turkey and European Union countries. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 15, 3748-3752,doi:10.1016/j.sbspro.2011.04.367.
40 2011 Piştav Akmeşe, P., Kayhan, N. & Mutlu, A. (2011). Investigation of depression levels of mothers with physically handicapped children. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 15, 2162-2164,doi:10.1016/j.sbspro.2011.04.072.
41 2011 Piştav Akmeşe, P., Kayhan, N. &  Mutlu, A. (2011).  A comparison of the family environment perception levels of the mothers who have physically handicapped children In preschool and primary school period. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 15. 2159-2161. doi:10.1016/j.sbspro.2011.04.071.
42 2011 Kurnaz, A. & Kayhan, N. (2011). Trainers’ views regarding disabled students in vet training (Aksaray Example), Students with Disabilities in Education and Training' International conference, Cappadocia,Nevşehir, 2nd May 2011.
43 2011 Piştav Akmeşe, P., Mutlu, A. & Kayhan N. (2011). Sp’li çocukların alıcı dil gelişimi annelerin kaygı düzeyini etkilemekte midir? VI. Uluslararası Katılımlı Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, 28-30 Mayıs 2011, Eskişehir.

7.4 Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

SıraTarihiİçerik
1 2017 Piştav Akmeşe, P & Kayhan, N. (2017). Özel Eğitim Öğretmenlerinin Oyun Öğretimine İlişkin Özyeterlik Düzeylerinin İncelenmesi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 2017 (18), 1-26
 
2 2016 Piştav Akmeşe, P & Kayhan, N. (2016). Opinions of Teachers of Children with Hearing Impairment and Audiologist and Speech Pathologists about Education of Children with Hearing Loss, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 40,88-112.
 
3 2016  İdin, Ş. & Kayhan, N. (2016). European Union Countries and Primary Period Gifted-Talented Students for Special Education Practices in Turkey, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 17 (2), 17-31.
4 2016 Piştav Akmeşe, P & Kayhan, N. (2016). Opinions of the Teachers about the Communication Modes/Approaches Used in the Education Period of the Hearing Impaired Children who are Educated at Pre-School Level, Ege Journal of Education, 17(2), 296-332.
5 2014 Kayhan,  N.  & Kılıç, D. (2014). Investigation of science education in the pre-school teacher training programs in Turkey and some of the European Union Countries. Çukurova University Faculty of Education Journal, 43(2), 83-102. DOI: 10.14812/cufej.2014.014
6 2014 Piştav Akmese, P. & Kayhan, N. (2014). Investigation of parental involvement in the education of pre-school and primary school-level special needs students. Çukurova University Faculty of Education Journal, 43(2), 39-56. DOI: 10.14812/cufej.2014.0012
7 2014 Kayhan, N.  & Yıldırım, E. (2014). An investigation for some European Union Countries and Turkey's social studies education programs in terms of education for human rights and democracy. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10 (3), 79-95, e-ISSN 1306-7850.
8 2013 Kayhan, N. & Piştav Akmese, P. (2013). Serebral Palsi’li çocukların okul öncesi eğitimlerinde anne-baba katılımı, Serabral Palsili Çocuklar Derneği Bülteni- 2013, SERÇEV, 20-22, Ankara: Ekim-2013. Sayı:15
9 2012 Kayhan, N., Şengül, A. &  Piştav Akmeşe, P. (2012). İlköğretim birinci ve ikinci kademe öğretmen adaylarının kaynaştırmaya ilişkin görüşlerinin incelenmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 1 (3),  261-271.
10 2011 Piştav Akmeşe, P., Kayhan, N. & Mutlu, A. (2011). Serebral Palsi'li çocuğa sahip olan annelerin aile ortamını algılama düzeylerinin incelenmesi, Toplum ve Sosyal Hizmet Dergisi, Nisan, 22 (1). 105-114.

7.5 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

SıraTarihiİçerik
1 2017 Özaydın, L. & Kayhan, N.(2017). Özel Yetenekli Bir Çocuğun Ailesinin Tanılama Süreci ve Kaynaştırma Eğitimine İlişkin Görüşleri: Bir Örnek Olay Çalışması, 27. Özel Eğitim Kongresi, 19 Mayıs Üniversitesi,  Samsun, 46.
2 2017 Kayhan, N. & Akçamete G. (2017). Birlikte Öğretim Yaklaşımının Sınıf Öğretmenlerinin Etkili Öğretim Becerilerinin Gelişimine Etkisinin İncelenmesi, 27. Özel Eğitim Kongresi, 19 Mayıs Üniversitesi,  Samsun, 141.
3 2016 Piştav Akmeşe, P. & Kayhan, N. (2016). İşitme engelli öğrencilerle çalışan okul öncesi ve ilkokul öğretmenlerinin eğitim-öğretim uygulamaları hakkındaki görüşleri, 26. Özel Eğitim Kongresinde Sunulan Sözlü Bildiri, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, 5- 8 Ekim, 2016.
4 2016 Özaydın, L. & Kayhan, N. (2016). Okul öncesi eğitimde kaynaştırma uygulamalarının niteliği: Çocukları down sendrom tanısı alan ailelerin görüşleri, 26. Özel Eğitim Kongresinde Sunulan Sözlü Bildiri, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, 5- 8 Ekim, 2016
5 2015 İçer, İ. & Kayhan, N. (2015). Ergenlerin akranlarına karşı tutumları ile suçluluk ve utanç düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Şiddet Kongresi '' Suç Korkusu'' Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Edirne İl Müdürlüğü, Edirne Valiliği, Trakya Üniversitesi ve HEGEM, Edirne, Ekim 2015.
6 2015 Piştav Akmeşe, P., Kayhan, N. & Kirazlı, G. (2015). Otizm spektrum bozukluğu tanısı almış çocuğu olan annelerin algıladıkları sosyal destek düzeylerinin incelenmesi, Özel Eğitim Kongresinde Sunulan Sözlü Bildiri, Üsküdar Üniversitesi, İstanbul, 2- 4 Aralık, 2015.
7 2015 Piştav Akmeşe, P. & Kayhan, N. (2015). Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde görev yapan personelin iş doyum düzeylerinin incelenmesi, Özel Eğitim Kongresinde Sunulan Sözlü Bildiri, Üsküdar Üniversitesi, İstanbul, 2- 4 Aralık, 2015.
8 2015 Piştav Akmeşe, P. & Kayhan, N. (2015). Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde görev yapan personelin iş doyum düzeylerinin incelenmesi, Özel Eğitim Kongresinde Sunulan Sözlü Bildiri, Üsküdar Üniversitesi, İstanbul, 2- 4 Aralık, 2015.
9 2014 Kayhan, N. & Karaca, D. (2014). Yükseköğretime devam eden bireylerin farklılıklara karşı saygı düzeylerinin incelenmesi. 23. Eğitim Bilimleri Kurultayında sunulan sözel bildiri Kocaeli Üniversitesi,Kocaeli,  4-6 Eylül 2014.
10 2014 Piştav Akmeşe, P. & Kayhan, N. (2014). Do the levels of parental involvement  of mothers who have a child with intellectual disability in early-middle childhood and adolescence become different?, 24. Özel Eğitim Kongresinde sunulan sözlü bildiri, Trakya Üniversitesi, Edirne, 25-26-27 Eylül 2014.
11 2013 Piştav Akmeşe, P., Kayhan, N. &  Demir, G. (2013). Özel eğitim iş uygulama okullarında görev yapan öğretmenlerin iş doyum düzeylerinin incelenmesi, 23. Özel Eğitim Kongresinde sunulan sözlü bildiri, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu, 30 Ekim-1 Kasım 2012.
12 2012 Piştav Akmeşe, P. & Kayhan, N. (2012). Alt sosyo-ekonomik düzeydeki aile ortamlarında zihinsel engelli bireylerin annelerinin aile gereksinimlerinin incelenmesi. 22. Özel Eğitim Kongresinde sunulan sözlü bildiri, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, 11-12 Ekim 2012.
13 2011 Akçamete, A.G., Şen, M., Kayhan, N. & İşcen-Karasu, F. (2011). Özel eğitim alanı mesleki etik ilkeleri, 21. Özel Eğitim Kongresinde sunulan sözlü bildiri, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Gazimağusa, Kuzey Kıbrıs, 20-22 Ekim 2011.
14 2011 Piştav Akmeşe, P., Mutlu, A. & Kayhan N. (2011). Sp’li çocukların alıcı dil gelişimi annelerin kaygı düzeyini etkilemekte midir? VI. Uluslararası Katılımlı Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi.
15 2010 Piştav Akmeşe, P., Kayhan, N. & Mutlu, A. (2010). Serebral Palsi’li çocukların alıcı dil gelişimlerinin sözcük dağarcığı yönünden incelenmesi. 20. Ulusal Özel Eğitim Kongresi Öğretmen Yetiştirme Bildiri Özetleri Kitabı, s.260, 21-23 Ekim, Gaziantep.
16 2010 Piştav Akmeşe, P., Kayhan, N. & Mutlu, A. (2010). 3–6 Yaşları arasında serebral palsi’li çocuğa sahip olan annelerin aile ortamını algılama düzeylerinin araştırılması. 20. Ulusal Özel Eğitim Kongresi Öğretmen Yetiştirme Bildiri Özetleri Kitabı, s.262, 21-23 Ekim,  Gaziantep. 
17 2009 Kayhan, N. &Tümkaya S.(2009). “İlköğretim okulları I.Kademede görev yapan sınıf öğretmenlerinin yeni ilköğretim programlarını kabullenmişlik düzeyleri ve mesleki doyumları arasındaki ilişkinin incelenmesi”. III. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi Bildiriler, Milli Eğitim Bakanlığı Devlet Kitapları Basımevi, 280-286.
18 2007 Kayhan, N. &Tümkaya S. (2007). “İlköğretim okulları I.kademede görev yapan sınıf öğretmenlerinin yeni ilköğretim programlarını kabullenmişlik düzeyleri ve mesleki doyumları arasındaki İlişkinin incelenmesi”. III. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresinde sunulan sözlü bildiri, Adana, 18–20 Eylül 2007.

7.6 Diğer yayınlar

SıraTarihiİçerik
1 2016 Kayhan, N. (2016). Sosyal politikalardaki değişimin özel eğitime etkisi, Öğretmen Dünyası, 439, 27-30.
2 2016 Kayhan, N. (2016). Okul öncesi eğitimde ailelerle işbirliği, Duyu Gelişim Dergisi, 2, 
3   Engelsiz Öğrenci Birimi  Sorumlusu Olarak Katılınan Bilimsel  etkinlikler
 
1. Kayhan, N. (2011).  V. Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı, Ankara Üniversitesi, 10-11 Mart 2011, Ankara. (Engelsiz Birim Koordinatörü olarak)
 
2. Kayhan, N. (2011).  İç Anadolu Engelsiz Birim Bölgesel Toplantı, 14 Temmuz 2011, Erciyes Üniversitesi, Kayseri (Engelsiz Birim Koordinatörü olarak)
 
3. Kayhan, N. (2011). Engelsiz Birim Bölge Toplantısı, 22 Eylül 2011,  Bozok Üniversitesi, Yozgat. (Engelsiz Birim Koordinatörü olarak)
 
4. Kayhan, N. (2011). Engelsiz Birim Bölge Toplantısı, 2 Aralık 2011, Mersin Üniversitesi, Mersin. (Engelsiz Birim Koordinatörü olarak)
 
5. Kayhan, N. (2012). Yurtdışında Yükseköğretim Kurumlarının Engelli Öğrenci Birim Faaliyetlerinin İncelenmesi-Cambridge Üniversitesi Örneği, Engelsiz Birim 4. Olağan Bölge Toplantısı, Selçuk Üniversitesi-Konya:28 Şubat 2012. (Sözel sunu yapmak üzere çağrılı konuşmacı)
 
6. Kayhan, N. (2012).  VI. Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı, Yeditepe Üniversitesi, 22-23 Mart 2012, İstanbul (Engelsiz Birim Koordinatörü olarak)
 
7.Kayhan, N. (2012). Yükseköğretim Kurumlarında Öğrenim Gören Engelli Öğrenciler İçin Öğretimsel Uyarlamalar, Engelsiz Birim 5. Olağan Bölgesel Toplantı, Nevşehir Üniversitesi-Nevşehir: 30 Nisan 2012. (Sözel sunu yapmak üzere çağrılı konuşmacı)
 
8. Kayhan, N. (2012).  Engelsiz Birim Bölge Toplantısı, 4 Ekim 2012, Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale.
 
9. Kayhan, N. (2012). Engelsiz Birim Bölge Toplantısı, 28 Şubat 2013, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya.
 
10.Kayhan, N. (2012). VII. Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı, Süleyman Demirel Üniversitesi, 04-05 Nisan 2013, Isparta. (Engelsiz Birim Koordinatörü olarak)
 
11. Kayhan, N. (2013). Yükseköğretime Devam Eden Engelli Bireylerin İstihdam Sorunları ve İlgili Düzenleme Örnekleri, Engelsiz Birim Bölge Toplantısı, 29 Mayıs 2013, Çankırı Karatekin Üniversitesi, Çankırı. (Sözel sunu yapmak üzere çağrılı konuşmacı).
 
12. Kayhan, N. (2014). INFTY Project Research Project on Mathematical Information Processing-Görme Engelli Bireyler İçin Erişilebilir Matematik Çözümü Proje ve Uygulamaları, (27 Ağustos 2014), Ankara: Ankara Barosu Eğitim ve Kültür Merkezi.
 
13. Kayhan, N. (2016). 20-22 Nisan 2016 tarihinde Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 15. Engelsiz Üniversite Bölge Toplantısında, Yükseköğretimde Engelli Öğrenciler için Öğretim Düzenlemeleri başlıklı sunum yapmak üzere çağrılı konuşmacı.
14. Kayhan, N. (2018). Academic Adjustment in Higher Education, Global Accessible Schools & Inclusive Training Congress, 11-13 Mayıs Mersin (Çağrılı Konuşmacı).

8. Projeler

SıraTarihiİçerik
1 2017  Nilay Kayhan, Milli Eğitim Bakanlığı ve UNICEF ortaklığında ''Sınıfında Yabancı Uyruklu Öğrenci Bulunan Öğretmenlerin Eğitici Eğitimi'' 08-30 Eylül 2017. Bu projede toplam 470 öğretmen ile çalışılmış ve özel eğitim, ikinci dili Türkçe olan çocukların eğitimleri, öğretimsel düzenlemeler ve öğretmen eğitimi konularında uygulamalı çalışmalar yürütülmüştür.
2 2013 Ankara Üniversitesi Jemirko-. Türk Sağlık Doğa Eğitim Derneği  (Eylül 2013)  “Doğada Engelleri Aşıyoruz” Ankara Üniversitesi Jeolojik Mirası Koruma Derneği (JEMİRKO)  Türkiye Milli Sağlık ve Doğa Bilimleri Derneği  (İçişleri Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünce desteklendi) Sosyal Proje, Araştırmacı.
3 2008 Çukurova Üniversitesi, (2006-2008) “İlköğretim Okulları I. Kademede Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Yeni İlköğretim Programlarını Kabullenmişlik Düzeyleri ve Mesleki Doyumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”. Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı EF2006YL54.

9. İdari Görevler

SıraTarihiİçerik
1 2017-09-26 Hasan Kalyoncu Üniversitesi Engelsiz Birim Koordinatörü
2 2012 Aksaray Üniversitesi Engelsiz Öğrenci Birim Koordinatörü Ocak 2012- Mart 2014 
3 2011 Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi (ABD) Erasmus Koordinatörü, 2011-2014
4 2010  Aksaray Üniversitesi Engelsiz Öğrenci Birim Sorumlusu 2010-2012
5   1. Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi (ABD) Erasmus Koordinatörü, 2011- 2014
2. Aksaray Üniversitesi Engelsiz Öğrenci Birim Sorumlusu 2010-2012
3. Aksaray Üniversitesi Engelsiz Öğrenci Birim Koordinatörü Ocak 2012- Mart 2014
4. Hasan Kalyoncu Üniversitesi Bölüm Başkan Yardımcılığı 2016-2018 Şubat
5. Hasan Kalyoncu Üniversitesi Bölüm Başkanlığı 2018 Mart- devam
6. Hasan Kalyoncu Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkez Müdür Yardımcılığı 2016 Haziran- Devam
7. Hasan Kalyoncu Üniversitesi Engelsiz Birim Koordinatörlüğü 2017 Eylül- Devam

11. Ödüller

SıraTarihiİçerik
1 2018 Yükseköğretim Kurulu Engelsiz Program Nişanı Ödülü (Bölüm Adına Başvuru) 2018 HKU Özel Eğitim Öğretmenliği Programında Görme engelliler için yapılan düzenlemelerden dolayı. 

12. Eğitim Sertifikaları ve Kurslar

SıraTarihiİçerik
1 2014 Çağdaş Drama Derneği Yaratıcı Drama Eğitmenliği/Liderliği Programı, 1/07/2014-12/07/2014 -Beşinci Aşama Katılım Belgesi (60 saat). (Yardımcı lider)
2 2013 Çağdaş Drama Derneği Yaratıcı Drama Eğitmenliği/Liderliği Programı, 27/01/2013-03/02/2013, Üçüncü Aşama Eğitimi (45 saat) (Kursiyer)
3 2013 . In an ICDL approved course by Çiğdem Ergül, M.S., Introduction to DIR Floortime, The Interdisciplinary Council on Developmental and Learning Disorders icdl- İstanbul Bilgi University, 14/April/2013, İstanbul. (Kursiyer)
4 2013 Çağdaş Drama Derneği Yaratıcı Drama Eğitmenliği/Liderliği Programı, 29/06/2013-08/07/2013 -Dördüncü Aşama Katılım Belgesi (45 saat) (Kursiyer)

5 2013 Çağdaş Drama Derneği Yaratıcı Drama Eğitmenliği/Liderliği-Proje Hazırlama Programı, 10/07/2013-19/07/2013 -Beşinci Aşama Katılım Belgesi (54 saat). (Kursiyer)
6 2012 Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu-TÜBİTAK, Bilgilendirme ve Eğitim Semineri, 15/02/2012, Aksaray. (Kursiyer)
7 2012 Gilliam Otistik Bozukluk Derecelendirme Ölçeği- 2-Türkçe Versiyonu-27 Mayıs 2012, Bireysel Kullanım Belgesi, Ankara (Kursiyer)
8 2012 Bayley-III Scales of Infant and Toddler Development (Kursiyer-Bebek ve Küçük Çocuklar İçin Gelişim Ölçeği Bireysel Kullanım Belgesi) 31 Mayıs– 01 Haziran 2012 Gelişimsel Çocuk Nörolojisi Derneği. Ankara
9 2012 . The 3rd International Congress on Early Childhood Education (3rd ICECE) III. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi, 12-15 Eylül 2012 Çukurova Üniversitesi, Adana. ( Sözlü Bildiri ile katılım)
10 2012  Çağdaş Drama Derneği Yaratıcı Drama Eğitmenliği/Liderliği Programı 02/07/2012-09/07/2012, Temel Aşama Eğitimi (42 saat) (Kursiyer)
11 2012 Çağdaş Drama Derneği Yaratıcı Drama Eğitmenliği/Liderliği Programı, 11/07/2012-18/07/2012, İkinci Aşama Eğitimi (45 saat) (Kursiyer) 
12 2010 Özel Eğitimde Niteliksel Araştırmalar Semineri- 30-31 Ocak 2010, Ankara Üniversitesi Özel Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi. (Kursiyer)
13 2010 Otistik Çocuklar için Davranışsal Eğitim Programı Semineri- OÇİDEP,  12-13 Haziran 2010, Ankara Üniversitesi Özel Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi. (Kursiyer)
14 2009 Picture Exchange Communication System (PECS) Resim Değiş-Tokuşuna Dayalı Eğitim Sistemi Semineri, 5-6 Aralık 2009, Ankara Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü. (Kursiyer)
15 2008 Kişisel Gelişim Semineri–6, 26 Aralık 2008, Türk Psikolojik ve Danışmanlık Rehberlik Derneği Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı- (Kursiyer)
16 2005 T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Adana Milli Eğitim Müdürlüğü Yeni İlköğretim Programları Tanıtımı, 20–24 Haziran 2005, Adana. (Kursiyer)
17 2004 Çukurova Üniversitesi YADİM İngilizce Dil Kursu Eylül 2004–Haziran, 2005, Adana (Kursiyer)