HASAN KALYONCU
ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK KADRO

Latife ÖZAYDIN

Latife ÖZAYDIN

Doç. Dr.

Akademik Geçmiş
Lisans : • Gazi Üniversitesi, Mesleki Eğitim Fakültesi -- 1986- 1990 Bölüm: Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği
Yüksek Lisans : • Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi -- 1990- 1995 Bölüm: Eğitimde Psikolojik Hizmetler / Özel Eğitim Bilim Dalı
Doktora : • Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi --2000- 2006 Bölüm: Özel Eğitim
Telefonu :
Odası :
E-Posta : latife.ozaydin@hku.edu.tr
Kişisel Web Sayfası :
Google Scholar Citations :
Linkedin Profili :
Facebook Profili :
Twitter Hesabı :

Kısa Özgeçmiş

Araştırma Konuları

Akademik Özgeçmiş

6.1 Yüksek Lisans Tezleri

SıraTarihiİçerik
1 1990 Almanya’da Yaşayan Türk ve Alman Anne-babaların Okul Öncesi Engelli Çocuklarına Yönelik Eğitim Davranışlarının İncelenmesi,Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Eğitimde Psikolojik Hizmetler / Özel Eğitim Bilimİ -- 1990- 1995
 
 

6.2 Doktora Tezleri

SıraTarihiİçerik
1 2000 Arkadaşlık Becerilerini Geliştirme Programının Özel Gereksinimi Olan ve Olmayan Okul Öncesi Çocuklarının Sosyal Etkileşimlerine Etkisi,  Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi ,  Özel Eğitim--2000- 2006

7.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

SıraTarihiİçerik
1 2016 . H. Göker, L. Özaydın, H. Tekedere (2016). “The Effectiveness and Usability of the Educational Software  on Concept Education for Young Children with Hearing Impaired”. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education. 12(2), 1-16.(Basım aşamasında)  
2 2015 L. Özaydın,(2015). “Teaching Play Skills to Visually Impaired Preschool Children: Its Effect on Social Interaction”, Educational Sciences: Theory & Practice. Advance online publication. doi: 10.12738/estp.2015.4.2746
3 2014 L. Özaydın, E. Uşak, (2014). “Expectations of Parents from Sportive and Physical Activities for Their Child with Autism and Their Views over Autism Friendly Environment”, Journal of Environmental Protection and Ecology, 15(3), 1493-1506. 
4 2011
L. Özaydın, A. Çolak, (2011). "Okul öncesi öğretmenlerinin kaynaştırma eğitimine ve “okul öncesi eğitimde kaynaştırma eğitimi hizmet içi eğitim programı”na ilişkin görüşleri", Kalem Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi (KUEİBD), KALEM International Journal of Educational and Human Sciences 2011, 1 (1), 189 – 226. (ISSN:2146-5606)(5 Atıf) 

7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeedins) basılan bildiriler.

SıraTarihiİçerik
1 2015 L. Özaydın, MM. Özaydın. (2015). International Healthcare Management Conference (IHMC) 15-17 June 2015  Proceedings bildiri kitapçığındaki “Babies are First: They need Their Own Parent Especially for First Years” 541-546. Gümüşhane.
2 2014 L. Özaydın. (2014). International Congress on Early Childhood Intervention, ICECI 2014 Book of Abstract, “The Views of Preschool Teachers Having a Mainstreaming Student in His/Her Class Over the Tasks of the Profession Members of Teacher Assistant”, 3-6 April 2014, Antalya.
3 2014 L. Özaydın, M. Demir, Y. D. Karacığa, S. Ersoy Sağlık, (2014). Uluslararası Otizm Konferansı /ULOK, 14-16 Kasım 2014 Antalya, Oyun Becerileri Öğretiminin OSB Tanısı Alan Küçük Çocukların Akran Etkileşimlerine Etkisi/The Effect of Teaching Play Skills to Young Children with ASD on Peer Interaction. Poster bildiri. 
4 2014 L. Özaydın, E. Uşak, (2014). Uluslararası Otizm Konferansı/ULOK, 14-16 Kasım 2014  Antalya, Çocukları OSB Tanısı Alan Ebeveynlerin Otizm Dostu Çevre Hakkındaki Görüşleri/ Opinions of Parents of Children with ASD Regarding Autism-Friendly Environments. Poster bildiri. 
5 2012 L. Özaydın, P. Gallagher. (2012). 4th World Conference on Educational Sciences (WCES-2-5/2/2012) konferansı dahilinde "Procedia-Social and Behavioral Sciences Journal" "Georgia’s Early Intervention program: Recommendations for a system of early intervention in Turkey", 5610 – 5621, Barcelona, İspanya. (2 Atıf) 
6 2011 Ömeroğlu, E., Büyüköztürk, Ş., Aydoğan, Y., Özaydın, L., Sert, N., ve Diğ., (2011). Okulöncesi Sosyal Beceri Destek Projesi / Early Childhood Social Skills Development Project, III. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 4-7 Mayıs. III. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongre Kitabı, 778-787. Girne, KKTC.
7 2008 L. Özaydın,(2008). Uluslararası Çocuk, Aile ve Okul Bağlamında Okul Öncesi Eğitim kongresi (30 Nisan-3 Mayıs 2008) dahilinde "Uluslararası Çocuk, Aile ve Okul Bağlamında Okul Öncesi Eğitim Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Ev Merkezli Okul Öncesi Eğitim", 228-233., Trabzon. 
8 2006 Kaner S, Büyüköztürk Ş, İşeri E, Ak A, Özaydın L (2006). The validity and reliability study of the Turkish version of Conners' Teacher Rating Scale- Revised (CTRS-R). World Psychiatric Asssociation Congress, July 12-16, 2006, İstanbul. Türk Psikiyatri Dergisi, 17: 2 Supplement 1: 227.

7.4 Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

SıraTarihiİçerik
1 2011 S.Kaner, Ş. Büyüköztürk, E.İşeri, A.Ak, L. Özaydın, (2011). "Conners Anababa Dereceleme Ölçeği Yenilenmiş Uzun Formu: Faktör Yapısı, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması.", Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 45-58.(3 Atıf)
2 2011 S. Kaner, Ş. Büyüköztürk, E.İşeri, A.Ak, L. Özaydın, (2011). "Conners Öğretmen Dereceleme Ölçeği-Yenilenmiş/Uzun: Türk Çocukları İçin Psikometrik Özelliklerinin Değerlendirilmesi", Klinik Psikiyatri, 150-163.
3 2011 S.Kaner, Ş.Büyüköztürk, E.İşeri, A.Ak, L. Özaydın, (2011). "Conners-Wells Ergen Öz-Bildirim Ölçeği Uzun Formu: Türk Ergenlerde Psikometrik Özelliklerinin Değerlendirilmesi", Klinik Psikiyatri, 71-84.
4 2008 Özaydın, L., Tekin-İftar, E., ve Kaner, S. (2008). “Arkadaşlık Becerilerini Geliştirme Programının Özel Gereksinimi Olan Okul Öncesi Çocuklarının Sosyal Etkileşimlerine Etkisi”  Özel Eğitim Dergisi, 9(1), 15-32.(4 Atıf). .

7.6 Diğer yayınlar

SıraTarihiİçerik
1 2004 L. Özaydın, "Üstün Yetenekli Çocuklarda Arkadaşlık İlişkileri” Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü Dergisi, Ankara, Eylül, 2004(21).
2 2003 L. Özaydın, "Dışlamadan Öğretme” Avrupa konseyi öğretmenleri hizmet içi eğitim seminer notları” Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü Dergisi, Ankara, Ocak, 2003(20).
3 2002 L. Özaydın, “ Beslenme ve Sağlık için Modüler Öğrenme Laboratuarı”  Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü Dergisi, Ankara, Eylül, 2002(18).
4 1996 L. Özaydın, "Özel eğitimde önleme ve erken tanı” Modülü, Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme Projesi (METGE)1996. 
5 1996 L. Özaydın, “Özel eğitim gerektiren çocukların eğitim ihtiyaçları” Modülü, Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme Projesi (METGE) (1996).
6 1996 L. Özaydın, “Yerleştirme ve engellilere yönelik iş alanları” Modülü, Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme Projesi (METGE) (1996). 

8. Projeler

SıraTarihiİçerik
1 2012 Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Geliştirilmesi (METEK) Projesi, TR07H2.02-01/001. Meslek Standartları Çalıştayı (Çocuk Gelişimi Alanı), 5-8 Kasım 2012. Görev: Kısa Dönemli Uzmanı
2 2011 Okul Öncesi Eğitimde Sosyal Beceri Projesi TÜBİTAK-KAMAG Gazi Üniversitesi 
3 2009 MEB-YÖK, İnsan Kaynaklarının Mesleki Eğitim Yoluyla Geliştirilmesi Projesi (İKMEP) Beşinci Seviye Çocuk Gelişimi Programının Revizyonu (Ekip Lideri) (2009-2010)
4 2009 45/2009-01 BAP projesi- Sınıf Çapında Akran Öğretimi Programının Görme Engelli Okul Öncesi Çocukların Oyun Becerilerine Etkisi (2009-2012) Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi (Proje yürütücüsü)
5 2006 T.C. Hükümeti, Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü-Hollanda Eğitim Bakanlığı MATRA PROJESİ- Erken Çocukluk Eğitiminin Yaygınlaştırılması (2006- 2007) Program uzmanı
6 2003 2003 K 120 190-5 kodlu ve Yenilenmiş CONNER’S Derecelendirme Ölçekleri: Faktör Yapısı, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları (2003) MEB Eğitim Araştırma ve Geliştirme Dairesi (EARGED) ve Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) destekli. (Araştırmacı)
7 2001 (2001) Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü “METGE-Mesleki ve Teknik Eğitimin Güçlendirilmesi ” projesi (Program uzmanı)
8 2001 T.C. Hükümeti, Milli Eğitim Bakanlığı Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü-UNICEF İşbirliği Programı. Erken Çocukluk Gelişimi ve Eğitimi Projesi (2001-2005) Program uzmanı

9. İdari Görevler

SıraTarihiİçerik
1 2012
Gazi Üniversitesi           Ankara Meslek Yüksek Okulu -- Bölüm Başkanı  ( 09.05.2012-25.09.2013)
 

2 2009
Gazi Üniversitesi  --   
Ankara Meslek Yüksek Okulu Müd. Yard. (9.1.2009- 7.8.2012) 
 

3 2009 Ankara Meslek Yüksek Okulu Müd. Yard. (9.1.2009- 7.8.2012) 
4 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen “Eğitimde Drama Kursu” konulu hizmet içi eğitim programında eğitim yöneticisi (2-6/7/2007) Rize Çayeli, Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü.
5 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen “Otistik Çocukların Eğitimi Kursu” konulu hizmet içi eğitim programında eğitim yöneticisi (3-7/7/2006) İstanbul Beyoğlu Öğretmenevi.
6 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen “Yaz Eğitimi Kursu” konulu hizmet içi eğitim programında eğitim yöneticisi (18-22/6/2007) Diyarbakır Vali Gökhan Aydıner EML.
7 2005
MEB Ankara Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü -Projeler Şube Müdürü (2005-2008)
 

12. Eğitim Sertifikaları ve Kurslar

SıraTarihiİçerik
1 2014 Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen, 295 Nolu “Kaynaştırma Öğrencilerine Yönelik Öğretim Yöntem ve Teknikleri Semineri” konulu hizmet içi eğitim programında eğitim görevlisi, Ayvalık-Balıkesir, 2014
2 2013 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca düzenlenen (2 Nisan 2013) Otizm Farkındalık gününde “Kaynaştırma Eğitiminde Öğretmen Asistanı Eğitimi” konulu seminer. Ankara. 
3 2013 Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen, 252 Nolu “Okul Öncesinde Kaynaştırma Eğitimi” konulu hizmet içi eğitim programında eğitim görevlisi, (9-13/9/2013), Ankara, Atatürk Kt ve ML.
4 2012 •• Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen “Okul Öncesinde Kaynaştırma Eğitimi Semineri” konulu hizmet içi eğitim programında eğitim görevlisi, Çayeli-Rize, 16-20/7/2012
5 2011 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen “Engellilere Yönelik Mesleki Eğitim Programlarının Hazırlanması” konulu seminerde eğitim görevlisi (25-29/07/2011) Antalya - Dr. Günseli - Bülent Akınsal İlköğretim Okulu ve İş Okulu
6 2011 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen “Okulöncesinde Kaynaştırma Eğitimi” konulu hizmet içi eğitim programında eğitim görevlisi (2011) Yalova, Esenköy Hizmet içi Eğitim Enstitüsü
7 2011 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen “Okulöncesinde Dikkat Toplama Eğitimi Semineri” konulu hizmet içi eğitim programında eğitim görevlisi (14-18/06/2011) Yalova, Esenköy Hizmet içi Eğitim Enstitüsü
8 2010 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen “Okulöncesinde Kaynaştırma Semineri” konulu hizmet içi eğitim programında eğitim görevlisi, Mersin, 2010
9 2009 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen “Mesleki Eğitimde Yaygın Eğitim Modüllerinin Revizyonu” Çalıştay’ ında Alan Uzmanı, (22-24/12/2009) Kızılcahamam
10 2009 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen “Okulöncesinde Kaynaştırma” konulu hizmet içi eğitim programında eğitim görevlisi (17-21/8/2009) Van Hizmet içi Eğitim Enstitüsü
11 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen “Eğitimde kaynaştırma semineri” konulu hizmet içi eğitim programında eğitim görevlisi (6-10/8/2007) Mersin Hizmet içi Eğitim Enstitüsü
12 2002 Milli Eğitim Bakanlığı Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Çerçeve Öğretim Programlarının Değerlendirilmesi” Seminerinde eğitim görevlisi  (16-27/12/2002) Mersin Hizmet içi Eğitim Enstitüsü