HASAN KALYONCU
ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK KADRO

Merih TOKER

Merih TOKER

Araştırma Görevlisi

Akademik Geçmiş
Lisans : Fatih Üniversitesi/Psikoloji
Yüksek Lisans : Gaziantep Üniversitesi/ Rehberlik ve Psikolojk Danışmanlık/ Hasan Kalyoncu Üniversitesi Klinik Psikoloji2011-2013
Doktora :
Telefonu :
Odası :
E-Posta : merih.toker@hku.edu.tr
Kişisel Web Sayfası :
Google Scholar Citations :
Linkedin Profili :
Facebook Profili :
Twitter Hesabı :

Kısa Özgeçmiş

Araştırma Konuları

Akademik Özgeçmiş

7.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

SıraTarihiİçerik
1 2017 Çalışkan, M., Toker, M., Özbay, Y.(2017) Aile Yaşam Doyumu Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi. Cilt: 2 Sayı: 1
2 2017 Özaydın, L., Kayhan,N., Toker, M., Karahan, S.(2017). Resource Room Implementation in a Secondary School and On-the-Job Training of Teachers. International Journal of Psycho-Educational Sciences: 111-137. Issn: 2325-775X

3 2017 Özaydın, L., Kayhan,N., Toker, M., Karahan, S.(2017). Resource Room Implementation in a Secondary School and On-the-Job Training of Teachers. International Journal of Psycho-Educational Sciences: 111-137. Issn: 2325-775X

7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeedins) basılan bildiriler.

SıraTarihiİçerik
1 2017 Özaydın, L., Kayhan,N., Karahan, S., Toker,M. (2017). Destek Eğitim Odasında Görev Yapan Öğretmenlere İşbaşında Verilen Eğitimin Kaynaştırma Öğrencilerinin Akademik Başarıları Üzerine Etkileri - The Effects of On-Job Training Provided to Teachers Working at Resource Room on Academic Success of Inclusion students.Uluslararası Doğu Batı Konferansı. International Conference The West Of The East, Theeast Of The West.July 04-06- Prague

2 2016 Down Sendromu Olan Bireylerin Annelerinin Algıladıkları Sosyal Destek ve Aile Gereksinim Düzeylerinin İncelenmesi

12. Eğitim Sertifikaları ve Kurslar

SıraTarihiİçerik
1 2014
WISC-R zeka testi eğitimi ve uygulayıcı sertifikası , Hasan Kalyoncu Üniversitesi
2 2013
Aile Danışmanlığı Eğitimi
3 2012 Kognitif Terapinin Anksiyete Tedavisinde Kullanılması, Hümanite Psikiyatri Tıp Klinigi: 21-22 Ocak 2012
 
4 2012 Kognitif Terapinin Anksiyete Tedavisinde Kullanılması, Hümanite Psikiyatri Tıp Klinigi:  2012
5 2011 SCID (DSM Eksen I Bozuklukları için Yapılandırılmış Klinik Görüşme Anketi (SCID-I ve II)) eğitimi.Psikoloji Organizasyonları ve Egitimi Merkezi, 2011.
6 2011 Psikolojik ilk yardım. Türk psikolojik travma akademisi,2011
 
7 2011
Kognitif Terapi Yönelimli Klinik İlk Görüşme ve Terapi Becerileri Hümanite Psikiyatri Tıp Klinigi,3-4 Aralık 2011.
8 2011
Kognitif Terapinin Depresyon Tedavisinde Kullanılması,Hümanite Psikiyatri Tıp Klinigi:17-18 Aralık 2011