HASAN KALYONCU
ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK KADRO

Hilal GENGEÇ

Hilal GENGEÇ

Araştırma Görevlisi

Akademik Geçmiş
Lisans : Kafkas Üniversitesi
Yüksek Lisans : Zirve Üniversitesi
Doktora : Ankara Üniversitesi ( Devam Ediyor)
Telefonu :
Odası :
E-Posta : hilal.gengec@hku.edu.tr
Kişisel Web Sayfası :
Google Scholar Citations :
Linkedin Profili :
Facebook Profili :
Twitter Hesabı :

Kısa Özgeçmiş

Araştırma Konuları

Akademik Özgeçmiş

6.1 Yüksek Lisans Tezleri

SıraTarihiİçerik
1   Sınıf Öğretmenlerinin Sosyal Zeka Düzeylerinin ve Yansıtıcı Düşünme Becerilerinin, Çatışma Çözme Becerileri Üzerindeki Etkisinin incelenmesi (Gaziantep İl Örneği)

7.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

SıraTarihiİçerik
1  
1)Tok, H. ve Gengeç,H. (Yayımlama Aşamasında). TEOG Sınav Uygulamalarının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi.
2)Tok, H. ve Gengeç, H. (2014). 7. Sınıf Öğrencilerinin Türkçe Öğretmenlerinde Gözlemledikleri Öğretme Boyutundaki istenmeyen Davranışlar, AsianJournal of lnstruction, 2(1(ÖZEL)), 172-185.
 

7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeedins) basılan bildiriler.

SıraTarihiİçerik
1  
1)Tok,H. ve Gengeç, H. (2014).7. Sınıf Öğrencilerinin Türkçe Öğretmenlerinde Gözlemledikleri Öğretme Boyutundaki İstenmeyen Davranışlar,düzenlenen YILDIZ lnternational Conference on EducationalResearchandSocialScience (YICER), 1-3 Eylül 2014, İstanbul.
2)Tok,H. ve Gengeç,H. (2015). TEOG Sınav Uygulamalarının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi, düzenlenenllndlnternational EurasianEducationalResearchCongress (EJER),8-10 Haziran 2015, Ankara.
3)Tok, H. ve Gengeç, H. (2016).Sınıf Öğretmenlerinin Sosyal Zeka Düzeylerinin ve Yansıtıcı Düşünme Becerilerinin, Çatışma Çözme Becerileri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi (Gaziantep İl Örneği), düzenlenen lllrdlnternational EurasianEducationalResearchCongress (EJER),31 MAyıs-3 Haziran 2016, Muğla.

7.5 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

SıraTarihiİçerik
1  
1)Aliyev, R. ve Gengeç,H. (2016). Yılmazlık ve Siber Zorbalığın Benlik Saygısı Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi, düzenlenen 25. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi (UEBK),21-24 Nisan 2016, Antalya.