Hasan Kalyoncu University Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Havalimanı Yolu 8.Km Şahinbey / Gaziantep
Tel:90 (342) 211 80 80, Fax:90 (342) 211 80 81, E-mail: info(at)hku.edu.tr 2008 Hasan Kalyoncu
Academic Staff
Professor Latife BIYIKLI
Professor Tevhide KARGIN
Assistant Professor Latife ÖZAYDIN
Assistant Professor Nilay KAYHAN
Professor İ. Funda ACARLAR
Research Asisstant Merih TOKER
Research Asisstant Sevim KARAHAN
Research Asisstant Hilal GENGEÇ
Assistant Professor Nilay KAYHAN

Personal Information
Bachelor's Degree :
Post Graduate :
PhD :

Phone :
Room :
E-Mail : nilay.kayhan@hku.edu.tr
Personal Web Page :
Google Scholar Citations :
Linkedin Profile :
Facebook Profile :
Twitter Profile :
Nilay KAYHAN
Academic Curriculum Vitae
6. Dissertations Guided:
6.1. MA Dissertations:
NoPublish TimeContent
1 2008 İlköğretim Okulları I. Kademede Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Yeni İlköğretim Programlarını Kabullenmişlik Düzeyleri ve Mesleki Doyumları Arasındaki İlişkinin  İncelenmesi, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü 
6.2. Ph.D Dissertations:
NoPublish TimeContent
1 2016 Birlikte Öğretim Yaklaşımlarından Bir Öğretim Yapan Bir Gözlemci Modelinin Kaynaştırma Ortamlarındaki Sınıf Öğretmenlerinin Etkili Öğretim Becerilerine Etkisi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Özel Eğitim Bölümü
7. List of Publications:
7.1. Articles Published in International Refereed Journals (SCI & SSCI & Arts and Humanities)
NoPublish TimeContent
1 2018
2 2018
3 2018
4 2018
5 2018
6 2018
7 2017
8 2017 Akmese, P. & Kayhan, N. (2017). Examination of sign language education considering opinions of preservice teachers enrolled in sign language course, Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry,(TOJQI), 8 (1), 1-38.
9 2017
10 2017
11 2016 Akçamete, G., Kayhan, N., Sardohan, E., İşcen Karasu, F. & Şen. M. & (2016). Professional ethical principles scale for education teachers, SDU International Journal of Educational Studies, 3(1), 27-44
12 2016 Akmese, P. & Kayhan, N. (2016). Opinions and Suggestions of Preschool Teachers Regarding Educational Games and Their Use in Inclusive SettingsSDU International Journal of Educational Studies, 3(1), 45-58
13 2016 Piştav, Akmeşe, P. & Kayhan, N. (2016). Special Education Practice at Elementary Level in European Union Countries and Turkey, Universal Journal of Educational Research, 4,(9), 2134-2143 DOI: 10.13189/ujer.2016.040926
14 2016 Piştav, Akmeşe, P. & Kayhan, N. (2016). An Investigation of the Effect of the Communication Skills of the Children with Intellectual Disability to the Anxiety Level of Their Mothers, Universal Journal of Educational Research, 4 (10), 2423-2431 DOI: 10.13189/ujer.2016.041021
15 2016 Akmese, P. &Kayhan, N. (2016). Erken Çocukluk Dönemindeki SerebralPalsi’li Çocuğu Olan Annelerin Algıladıkları Sosyal Destek Düzeylerinin İncelenmesi, SUJE-Sakarya University Journal of Education, 6 (3), 7-25.
16 2016 Piştav Akmeşe, P & Kayhan, N. (2016).Sınıfında Kaynaştırma Öğrencisi Olan ve Olmayan Okul Öncesi Öğretmenlerinin Oyun Öğretimine İlişkin Öz-yeterlik Düzeyleri Farklılaşmakta mıdır?, The Journal Academic Social of Science, 4(34), 303-324, DoiNumber:http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.11638 
17 2016 Akmese, P. & Kayhan, N. (2016). An examination of the special education teacher training programs in Turkey and European Union member countries in terms of language programs and communication education, Cypriot Journal of Educational Sciences, 11(4), 185-194.
18 2015 Piştav, Akmeşe, P. &Kayhan, N. (2015). Research of self-efficacy level  regarding game teaching of preschool teachers,  Journal of Education for Life, 29 (2), 42-60
7.2. Articles Published in International Other Refereed Journals
NoPublish TimeContent
1 2018
2 2018
3 2018
4 2018
5 2018
6 2018
7 2018
8 2017  Işıkdoğan, N. & Kayhan, N. (2017). İlkokul 1.Sınıf düzeyindeki Suriyeli göçmen çocukların okuma yazma sürecinde yaşadıkları güçlüklere ilişkin öğretmen görüşleri. 3. International Symposium on Language Education and Teaching 20-23 April 2017-ROME
9 2017 Kayhan, N. & Akmeşe, P. (2017). Avrupa Birliği üye ülkeleri ile Türkiye'de özel eğitim öğretmenliği programlarında özel yeteneklilerin eğitimine yönelik derslerin incelenmesi" International Talented and Gifted Conference: New Approaches and Educational Practices. 4-6 Mayıs, Gazi Üniversitesi, Ankara.
10 2017 Işıkdoğan, N. & Kayhan, N. (2017). Özel Eğitim Merkezlerinde Sağlanan Hizmetlere Yönelik Aile Görüşlerinin İncelenmesi. 6 th Cyprus International Conference on Educational Research (CYICER-2017)’’ 04- 06 May 2017 in Kyrenia in North Cyprus.
11 2017 Akmeşe, P. & Kayhan, N. (2017). Özel Eğitim alanında çalışan öğretmenlerin yaşadıkları güçlüklerin ve öz‐yeterlik inançlarının incelenmesi. IV. International Eurasian Educational Research Congress 11-14 Mayıs 2017 Denizli.
12 2017
13 2017
14 2017
15 2017
16 2016 Akmese, P. &  Kayhan, N. (2016). Examining the Languge Development and the Education of Communication in Special Education Teacher Training Programs in Turkey and European Union Member States. 8th World Conference on Educational Sciences, 05-07 February 2016, University of Alcala,Madrid, Spain
17 2016 Kayhan, N. & Akmeşe, P. (2016). Examining the Teaching Games in Special Education Teacher Training in Turkey and European Union Member States. 8th World Conference on Educational Sciences, 04-06 February 2016,  University of Alcala , Madrid, Spain
18 2016 Ayaz, A. & Kayhan, N. (2016). Comparison of Basic Life Needs and Social Media Preferences of The Youngsters Who Continue Higher Education. rd International Congress of Technology Addiction, May, 3-4, 2016. Kültür ve Toplum Derneği. İstanbul.
19 2016 Kayhan, N. & Kayabaşı, R.G. (2016). İlkokul Türkçe ders kitaplarında engellilik. “International Congress in Education Sciences and Social Sciences in the Turkish World”
20 2015 Kayhan, N. & Yıldırım, E.  (2015). Metaphoric Perceptions Regarding the Concept of “Migration” among Teacher Candidates Experiencing Temporary Migration due to University Education. II. International Eurasian Educational Research Congress ''Eğitimde İnovasyon ve Profesyonelleşme'' 8-10 June 2015 Hacettepe University, Ankara.
21 2015 Akmese, P. & Kayhan, N. (2015). Comparison of the in-service training requirements and the level of satisfaction of care personnel in children's homes. Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 197, 25 July 2015, Pages 577-581, doi: 10.1016/j.sbspro.2015.07.196
22 2015 Kayhan, N.; Şen, M., & Akçamete, G. (2015). Opinions of university students with disabilities on current regulations and adaptations at higher education institutions. Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 197, 25 July 2015, Pages 635-639, doi: 10.1016/j.sbspro.2015.07.050
23 2015 Akmese, P. & Kayhan, N. (2015). Preschool teachers' opinions and recommendations about games and their use in education. 4 th International Conference on Preschool Education, 2-5 September 2015 Hacettepe University, Ankara: Bildiri Özeti Kitabı, 111.
24 2015 Akmese, P. & Kayhan, N. (2015). Comparison of the in-service training requirements and the level of satisfaction of care personnel in children's homes. 7th World Conference on Educational Sciences, 05-07 February 2015, National and Kapodistrian University of Athens, Athens, Greece
25 2015 Akçamete, G.; Kayhan, N. & Şen, M. (2015). Opinions of university students with disabilities on current regulations and adaptations at higher education institutions. 7th World Conference on Educational Sciences, 05-07 February 2015, National and Kapodistrian University of Athens, Athens, Greece
26 2014
27 2014 Akmese, P. & Kayhan, N. (2014). Preschool teacher's opinions and  recommendations about educational games and their use in education International Conference on Early Childhood Educaiton, 25-27 September, 2014, İstanbul Culture Of University, İstanbul,Turkey.
28 2013 İdin, Ş. & Kayhan, N. (2013). Avrupa Birliği ülkeleri ve Türkiye’de ilköğretim döneminde üstün zekalı-yetenekli öğrenciler için özel eğitim uygulamaları, (ELMIS-Effective Leadership and Management in Inclusive Schools: Education and Rehabilitation, Necmettin Erbakan Üniversity Akşehir-Konya, 19-21 June, 2013. 
29 2013 Piştav Akmeşe, P., Mutlu, A. & Kayhan N. (2013). Investigation on perception of mothers about social support who have children with physical disabilities, Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 106,10 December 2013, Pages 1629-1631, doi: 10.1016/j.sbspro.2013.12.184.
30 2013 Kayhan, N. & Akmese, P. (2013). Special education practice at elementary level in European Union Countries and Turkey, Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 106, 10 December 2013, Pages 2431-2437, doi: 10.1016/j.sbspro.2013.12.279. 
31 2012 Piştav Akmeşe, P., Mutlu, A. & Kayhan N. (2012). Perceptions of family needs in mothers of children with physıcal disabilities. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 46. 1122-1124, doi: 10.1016/j.sbspro.2012.05.259.
32 2012 Kayhan, N. & Akmese, P. (2012). Examining the preschool educational institutions in European Union Countries and in Turkey. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 46, 1517-1521 doi:10.1016/j.sbspro.2012.05.332.
33 2012 Mutlu, A., Piştav Akmeşe, P. & Kayhan N. (2012). Does the receptive language development affect the functional independence levels in children with serebral palsy. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 46. 1125-1128, doi:10.1016/j.sbspro.2012.05.260.
34 2012 Akcamete, A.G., Kayhan, N. & Sen, M. (2012). Pre-school special education practices in European Union Countries and Turkey. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 46, 1510-1516, doi:10.1016/j.sbspro.2012.05.331.
35 2012 Kayhan, N., Şengül, A. & Piştav Akmeşe P. (2012). Second stage of primary teachers candidates investigation on the opinions of mainstreamining. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 1 (3), 268-278, Pegem A Yayıncılık
36 2012 Kayhan, N. & Şengül, A. (2012). Evaluation of attitudes towards women’s labor among academics in terms of different variable.T.R. Dokuz Eylul University Journal of Graduate School of Social Sciences, Izmir.
37 2012 Kayhan, N. & Kılıç, D. (2012). Investigation of science education in the pre-school teacher training programs in Turkey and European Union Countries. Cambridge Scholars Publising, 3 rd International Congress on Early Childhood Education, 12-15 September 2012, Cukurova University, Adana.
38 2012 Kayhan, N. & Kılıç, D. (2012). Investigation of science education in the pre-school teacher training programs in Turkey and European Union Countries. Cambridge Scholars Publising, 3 rd International Congress on Early Childhood Education, 12-15 September 2012, Cukurova University, Adana.
39 2011 Kayhan, N. & Kılıç, D. (2011). Preschool teacher training systems in Turkey and European Union countries. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 15, 3748-3752,doi:10.1016/j.sbspro.2011.04.367.
40 2011 Piştav Akmeşe, P., Kayhan, N. & Mutlu, A. (2011). Investigation of depression levels of mothers with physically handicapped children. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 15, 2162-2164,doi:10.1016/j.sbspro.2011.04.072.
41 2011 Piştav Akmeşe, P., Kayhan, N. &  Mutlu, A. (2011).  A comparison of the family environment perception levels of the mothers who have physically handicapped children In preschool and primary school period. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 15. 2159-2161. doi:10.1016/j.sbspro.2011.04.071.
42 2011 Kurnaz, A. & Kayhan, N. (2011). Trainers’ views regarding disabled students in vet training (Aksaray Example), Students with Disabilities in Education and Training' International conference, Cappadocia,Nevşehir, 2nd May 2011.
43 2011 Piştav Akmeşe, P., Mutlu, A. & Kayhan N. (2011). Sp’li çocukların alıcı dil gelişimi annelerin kaygı düzeyini etkilemekte midir? VI. Uluslararası Katılımlı Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, 28-30 Mayıs 2011, Eskişehir.
7.4. International Books or Chapters Written
NoPublish TimeContent
1 2017 Piştav Akmeşe, P & Kayhan, N. (2017). Özel Eğitim Öğretmenlerinin Oyun Öğretimine İlişkin Özyeterlik Düzeylerinin İncelenmesi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 2017 (18), 1-26
 
2 2016 Piştav Akmeşe, P & Kayhan, N. (2016). Opinions of Teachers of Children with Hearing Impairment and Audiologist and Speech Pathologists about Education of Children with Hearing Loss, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 40,88-112. 
 
3 2016  İdin, Ş. & Kayhan, N. (2016). European Union Countries and Primary Period Gifted-Talented Students for Special Education Practices in Turkey, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 17 (2), 17-31.
4 2016 Piştav Akmeşe, P & Kayhan, N. (2016). Opinions of the Teachers about the Communication Modes/Approaches Used in the Education Period of the Hearing Impaired Children who are Educated at Pre-School Level, Ege Journal of Education, 17(2), 296-332.
5 2014 Kayhan,  N.  & Kılıç, D. (2014). Investigation of science education in the pre-school teacher training programs in Turkey and some of the European Union Countries. Çukurova University Faculty of Education Journal, 43(2), 83-102. DOI: 10.14812/cufej.2014.014
6 2014 Piştav Akmese, P. & Kayhan, N. (2014). Investigation of parental involvement in the education of pre-school and primary school-level special needs students. Çukurova University Faculty of Education Journal, 43(2), 39-56. DOI: 10.14812/cufej.2014.0012
7 2014 Kayhan, N.  & Yıldırım, E. (2014). An investigation for some European Union Countries and Turkey's social studies education programs in terms of education for human rights and democracy. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10 (3), 79-95, e-ISSN 1306-7850.
8 2013 Kayhan, N. & Piştav Akmese, P. (2013). Serebral Palsi’li çocukların okul öncesi eğitimlerinde anne-baba katılımı, Serabral Palsili Çocuklar Derneği Bülteni- 2013, SERÇEV, 20-22, Ankara: Ekim-2013. Sayı:15
9 2012 Kayhan, N., Şengül, A. &  Piştav Akmeşe, P. (2012). İlköğretim birinci ve ikinci kademe öğretmen adaylarının kaynaştırmaya ilişkin görüşlerinin incelenmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 1 (3),  261-271.
10 2011 Piştav Akmeşe, P., Kayhan, N. & Mutlu, A. (2011). Serebral Palsi'li çocuğa sahip olan annelerin aile ortamını algılama düzeylerinin incelenmesi, Toplum ve Sosyal Hizmet Dergisi, Nisan, 22 (1). 105-114.
7.5. Articles Published in National Refereed Journals
NoPublish TimeContent
1 2017
2 2017
3 2016 Piştav Akmeşe, P. & Kayhan, N. (2016). İşitme engelli öğrencilerle çalışan okul öncesi ve ilkokul öğretmenlerinin eğitim-öğretim uygulamaları hakkındaki görüşleri, 26. Özel Eğitim Kongresinde Sunulan Sözlü Bildiri, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, 5- 8 Ekim, 2016.
4 2016 Özaydın, L. & Kayhan, N. (2016). Okul öncesi eğitimde kaynaştırma uygulamalarının niteliği: Çocukları down sendrom tanısı alan ailelerin görüşleri, 26. Özel Eğitim Kongresinde Sunulan Sözlü Bildiri, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, 5- 8 Ekim, 2016
5 2015 İçer, İ. & Kayhan, N. (2015). Ergenlerin akranlarına karşı tutumları ile suçluluk ve utanç düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Şiddet Kongresi '' Suç Korkusu'' Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Edirne İl Müdürlüğü, Edirne Valiliği, Trakya Üniversitesi ve HEGEM, Edirne, Ekim 2015.
6 2015 Piştav Akmeşe, P., Kayhan, N. & Kirazlı, G. (2015). Otizm spektrum bozukluğu tanısı almış çocuğu olan annelerin algıladıkları sosyal destek düzeylerinin incelenmesi, Özel Eğitim Kongresinde Sunulan Sözlü Bildiri, Üsküdar Üniversitesi, İstanbul, 2- 4 Aralık, 2015.
7 2015 Piştav Akmeşe, P. & Kayhan, N. (2015). Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde görev yapan personelin iş doyum düzeylerinin incelenmesi, Özel Eğitim Kongresinde Sunulan Sözlü Bildiri, Üsküdar Üniversitesi, İstanbul, 2- 4 Aralık, 2015.
8 2015 Piştav Akmeşe, P. & Kayhan, N. (2015). Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde görev yapan personelin iş doyum düzeylerinin incelenmesi, Özel Eğitim Kongresinde Sunulan Sözlü Bildiri, Üsküdar Üniversitesi, İstanbul, 2- 4 Aralık, 2015.
9 2014 Kayhan, N. & Karaca, D. (2014). Yükseköğretime devam eden bireylerin farklılıklara karşı saygı düzeylerinin incelenmesi. 23. Eğitim Bilimleri Kurultayında sunulan sözel bildiri Kocaeli Üniversitesi,Kocaeli,  4-6 Eylül 2014.
10 2014 Piştav Akmeşe, P. & Kayhan, N. (2014). Do the levels of parental involvement  of mothers who have a child with intellectual disability in early-middle childhood and adolescence become different?, 24. Özel Eğitim Kongresinde sunulan sözlü bildiri, Trakya Üniversitesi, Edirne, 25-26-27 Eylül 2014.
11 2013 Piştav Akmeşe, P., Kayhan, N. &  Demir, G. (2013). Özel eğitim iş uygulama okullarında görev yapan öğretmenlerin iş doyum düzeylerinin incelenmesi, 23. Özel Eğitim Kongresinde sunulan sözlü bildiri, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu, 30 Ekim-1 Kasım 2012.
12 2012 Piştav Akmeşe, P. & Kayhan, N. (2012). Alt sosyo-ekonomik düzeydeki aile ortamlarında zihinsel engelli bireylerin annelerinin aile gereksinimlerinin incelenmesi. 22. Özel Eğitim Kongresinde sunulan sözlü bildiri, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, 11-12 Ekim 2012
13 2011 Akçamete, A.G., Şen, M., Kayhan, N. & İşcen-Karasu, F. (2011). Özel eğitim alanı mesleki etik ilkeleri, 21. Özel Eğitim Kongresinde sunulan sözlü bildiri, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Gazimağusa, Kuzey Kıbrıs, 20-22 Ekim 2011.
14 2011 Piştav Akmeşe, P., Mutlu, A. & Kayhan N. (2011). Sp’li çocukların alıcı dil gelişimi annelerin kaygı düzeyini etkilemekte midir? VI. Uluslararası Katılımlı Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi.
15 2010 Piştav Akmeşe, P., Kayhan, N. & Mutlu, A. (2010). Serebral Palsi’li çocukların alıcı dil gelişimlerinin sözcük dağarcığı yönünden incelenmesi. 20. Ulusal Özel Eğitim Kongresi Öğretmen Yetiştirme Bildiri Özetleri Kitabı, s.260, 21-23 Ekim, Gaziantep.
16 2010 Piştav Akmeşe, P., Kayhan, N. & Mutlu, A. (2010). 3–6 Yaşları arasında serebral palsi’li çocuğa sahip olan annelerin aile ortamını algılama düzeylerinin araştırılması. 20. Ulusal Özel Eğitim Kongresi Öğretmen Yetiştirme Bildiri Özetleri Kitabı, s.262, 21-23 Ekim,  Gaziantep. 
17 2009 Kayhan, N. &Tümkaya S.(2009). “İlköğretim okulları I.Kademede görev yapan sınıf öğretmenlerinin yeni ilköğretim programlarını kabullenmişlik düzeyleri ve mesleki doyumları arasındaki ilişkinin incelenmesi”. III. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi Bildiriler, Milli Eğitim Bakanlığı Devlet Kitapları Basımevi, 280-286.
18 2007 Kayhan, N. &Tümkaya S. (2007). “İlköğretim okulları I.kademede görev yapan sınıf öğretmenlerinin yeni ilköğretim programlarını kabullenmişlik düzeyleri ve mesleki doyumları arasındaki İlişkinin incelenmesi”. III. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresinde sunulan sözlü bildiri, Adana, 18–20 Eylül 2007.
7.6 Other Publications
NoPublish TimeContent
1 2016 Kayhan, N. (2016). Sosyal politikalardaki değişimin özel eğitime etkisi, Öğretmen Dünyası, 439, 27-30.
2 2016 Kayhan, N. (2016). Okul öncesi eğitimde ailelerle işbirliği, Duyu Gelişim Dergisi, 2, 
3  
8. Projects
NoPublish TimeContent
1 2017
2 2013 Ankara University Jemirko-. (Ministry of Interior and Ministry of Family and Social Policy supported by the General Directorate for Disabled and Elderly Services) Social Project, Ministry of Health and Social Sciences, Researcher.
3 2008 Çukurova University, (2006-2008) "An Investigation of the Relationship Between the Levels of Acceptance and Professional Satisfaction of New Primary Education Programs of Primary School Teachers in Elementary Schools". Scientific Research Project, Researcher EF2006YL54.
9. Administrative Duties
NoPublish TimeContent
1 2017-09-26
2 2012 Aksaray University Unaccompanied Student Unit Coordinator January 2012-March 2014
3 2011 Aksaray University Faculty of Education Primary Education Department Preschool Education (USA) Erasmus Coordinator, 2011-2014
4 2010 Aksaray University Unhindered Student Unit Responsible 2010-2012
5  
11. Awards:
NoPublish TimeContent
1 2018
12. Certificates and Courses Taken
NoPublish TimeContent
1 2014 Contemporary Drama Association Creative Drama Instructor / Leadership Program, 1/07 / 2014-12 / 07/2014 - Fifth Stage Participation Certificate (60 hours). (Assistant Leader)
2 2013 Contemporary Drama Association Creative Drama Instructor / Leadership Program, 27/01 / 2013-03 / 02/2013, Third Stage Training (45 hours) (Trainee)
3 2013 n an ICDL approved course by Çiğdem Ergül, M.S., Introduction to DIR Floortime, The Interdisciplinary Council on Developmental and Learning Disorders icdl- İstanbul Bilgi University, 14/April/2013, İstanbul. (Kursiyer)
4 2013 Contemporary Drama Association Creative Drama Instructor / Leadership Program, 29/06 / 2013-08 / 07/2013 - Fourth Stage Participation Certificate (45 hours) (Trainee)
5 2013 Contemporary Drama Association Creative Drama Instructor / Leadership-Project Preparation Program, 10/07 / 2013-19 / 07/2013 - Fifth Stage Participation Certificate (54 hours). (Trainee)
6 2012 Scientific and Technological Research Council of Turkey-TÜBİTAK, Information and Training Seminar, 15/02/2012, Aksaray. (Trainee)
7 2012 Gilliam Autism Disability Rating Scale- 2-Turkish Version- May 27, 2012, Individual Use Certificate, Ankara (Trainee)
8 2012 Bayley-III Scales of Infant and Toddler Development 31 May-01 June 2012 Developmental Child Neurology Association. Ankara
9 2012 The 3rd International Congress on Early Childhood Education (3rd ICECE) III. International Preschool Education Congress, September 12-15, 2012 Çukurova University, Adana. (Participation by Oral Communication)
10 2012 Contemporary Drama Association Creative Drama Instructor / Leadership Program 02/07 / 2012-09 / 07/2012, Basic Stage Training (42 hours) (Trainee)
11 2012 Contemporary Drama Association Creative Drama Instructor / Leadership Program, 11/07 / 2012-18 / 07/2012, Second Stage Training (45 hours) (Lecturer)
12 2010 Qualitative Research Seminar in Special Education - 30-31 January 2010, Ankara University Special Education Research and Application Center. (Trainee)
13 2010 Behavioral Training Program for Autistic Children Seminar- OCİDEP, 12-13 June 2010, Ankara University Special Education Research and Application Center. (Trainee)
14 2009 Picture Exchange Communication System (PECS) Seminar on Image Exchange Based Education, 5-6 December 2009, Ankara University, Department of Special Education. (Trainee)
15 2008 Personal Development Seminar-6, 26 December 2008, Turkish Psychological and Counseling Guidance Association Ankara University Faculty of Educational Sciences Guidance and Psychological Counseling Department (Curriculum)
16 2005 T. C. Ministry of National Education Adana National Education Directorate Introduction of New Primary Education Programs, 20-24 June 2005, Adana. (Trainee)
17 2004 Cukurova University YADİM English Language Course September 2004-June, 2005, Adana (Course)