Hasan Kalyoncu University Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Havalimanı Yolu 8.Km Şahinbey / Gaziantep
Tel:90 (342) 211 80 80, Fax:90 (342) 211 80 81, E-mail: info(at)hku.edu.tr 2008 Hasan Kalyoncu
Academic Staff
Professor Latife BIYIKLI
Professor Tevhide KARGIN
Assistant Professor Latife ÖZAYDIN
Assistant Professor Nilay KAYHAN
Professor İ. Funda ACARLAR
Research Asisstant Merih TOKER
Research Asisstant Sevim KARAHAN
Research Asisstant Hilal GENGEÇ
Assistant Professor Latife ÖZAYDIN

Personal Information
Bachelor's Degree :
Post Graduate :
PhD :

Phone :
Room :
E-Mail : latife.ozaydin@hku.edu.tr
Personal Web Page :
Google Scholar Citations :
Linkedin Profile :
Facebook Profile :
Twitter Profile :
Latife ÖZAYDIN
Academic Curriculum Vitae
6. Dissertations Guided:
6.1. MA Dissertations:
NoPublish TimeContent
1 1990 Almanya’da Yaşayan Türk ve Alman Anne-babaların Okul Öncesi Engelli Çocuklarına Yönelik Eğitim Davranışlarının İncelenmesi,Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Eğitimde Psikolojik Hizmetler / Özel Eğitim Bilimİ -- 1990- 1995
 
6.2. Ph.D Dissertations:
NoPublish TimeContent
1 2000 Arkadaşlık Becerilerini Geliştirme Programının Özel Gereksinimi Olan ve Olmayan Okul Öncesi Çocuklarının Sosyal Etkileşimlerine Etkisi,  Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi ,  Özel Eğitim--2000- 2006
7. List of Publications:
7.1. Articles Published in International Refereed Journals (SCI & SSCI & Arts and Humanities)
NoPublish TimeContent
1 2016  H. Göker, L. Özaydın, H. Tekedere (2016). “The Effectiveness and Usability of the Educational Software  on Concept Education for Young Children with Hearing Impaired”. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education. 12(2), 1-16.(Basım aşamasında) 
2 2015 L. Özaydın,(2015). “Teaching Play Skills to Visually Impaired Preschool Children: Its Effect on Social Interaction”, Educational Sciences: Theory & Practice. Advance online publication. doi: 10.12738/estp.2015.4.2746
3 2014 L. Özaydın, E. Uşak, (2014). “Expectations of Parents from Sportive and Physical Activities for Their Child with Autism and Their Views over Autism Friendly Environment”, Journal of Environmental Protection and Ecology, 15(3), 1493-1506. 
4 2011 L. Özaydın, A. Çolak, (2011). "Okul öncesi öğretmenlerinin kaynaştırma eğitimine ve “okul öncesi eğitimde kaynaştırma eğitimi hizmet içi eğitim programı”na ilişkin görüşleri", Kalem Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi (KUEİBD), KALEM International Journal of Educational and Human Sciences 2011, 1 (1), 189 – 226. (ISSN:2146-5606)(5 Atıf) 
 
7.2. Articles Published in International Other Refereed Journals
NoPublish TimeContent
1 2015 L. Özaydın, MM. Özaydın. (2015). International Healthcare Management Conference (IHMC) 15-17 June 2015  Proceedings bildiri kitapçığındaki “Babies are First: They need Their Own Parent Especially for First Years” 541-546. Gümüşhane.
2 2014 L. Özaydın. (2014). International Congress on Early Childhood Intervention, ICECI 2014 Book of Abstract, “The Views of Preschool Teachers Having a Mainstreaming Student in His/Her Class Over the Tasks of the Profession Members of Teacher Assistant”, 3-6 April 2014, Antalya
3 2014 L. Özaydın, M. Demir, Y. D. Karacığa, S. Ersoy Sağlık, (2014). Uluslararası Otizm Konferansı /ULOK, 14-16 Kasım 2014 Antalya, Oyun Becerileri Öğretiminin OSB Tanısı Alan Küçük Çocukların Akran Etkileşimlerine Etkisi/The Effect of Teaching Play Skills to Young Children with ASD on Peer Interaction. Poster bildiri. 
4 2014 L. Özaydın, E. Uşak, (2014). Uluslararası Otizm Konferansı/ULOK, 14-16 Kasım 2014  Antalya, Çocukları OSB Tanısı Alan Ebeveynlerin Otizm Dostu Çevre Hakkındaki Görüşleri/ Opinions of Parents of Children with ASD Regarding Autism-Friendly Environments. Poster bildiri. 
5 2012 L. Özaydın, P. Gallagher. (2012). 4th World Conference on Educational Sciences (WCES-2-5/2/2012) konferansı dahilinde "Procedia-Social and Behavioral Sciences Journal" "Georgia’s Early Intervention program: Recommendations for a system of early intervention in Turkey", 5610 – 5621, Barcelona, İspanya. (2 Atıf) 
6 2011 Ömeroğlu, E., Büyüköztürk, Ş., Aydoğan, Y., Özaydın, L., Sert, N., ve Diğ., (2011). Okulöncesi Sosyal Beceri Destek Projesi / Early Childhood Social Skills Development Project, III. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 4-7 Mayıs. III. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongre Kitabı, 778-787. Girne, KKTC.
7 2008 L. Özaydın,(2008). Uluslararası Çocuk, Aile ve Okul Bağlamında Okul Öncesi Eğitim kongresi (30 Nisan-3 Mayıs 2008) dahilinde "Uluslararası Çocuk, Aile ve Okul Bağlamında Okul Öncesi Eğitim Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Ev Merkezli Okul Öncesi Eğitim", 228-233., Trabzon
8 2006 Kaner S, Büyüköztürk Ş, İşeri E, Ak A, Özaydın L (2006). The validity and reliability study of the Turkish version of Conners' Teacher Rating Scale- Revised (CTRS-R). World Psychiatric Asssociation Congress, July 12-16, 2006, İstanbul. Türk Psikiyatri Dergisi, 17: 2 Supplement 1: 227.
7.4. International Books or Chapters Written
NoPublish TimeContent
1 2011 S.Kaner, Ş. Büyüköztürk, E.İşeri, A.Ak, L. Özaydın, (2011). "Conners Anababa Dereceleme Ölçeği Yenilenmiş Uzun Formu: Faktör Yapısı, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması.", Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 45-58.(3 Atıf)
2 2011 S. Kaner, Ş. Büyüköztürk, E.İşeri, A.Ak, L. Özaydın, (2011). "Conners Öğretmen Dereceleme Ölçeği-Yenilenmiş/Uzun: Türk Çocukları İçin Psikometrik Özelliklerinin Değerlendirilmesi", Klinik Psikiyatri, 150-163.
3 2011 S.Kaner, Ş.Büyüköztürk, E.İşeri, A.Ak, L. Özaydın, (2011). "Conners-Wells Ergen Öz-Bildirim Ölçeği Uzun Formu: Türk Ergenlerde Psikometrik Özelliklerinin Değerlendirilmesi", Klinik Psikiyatri, 71-84.
4 2008 Özaydın, L., Tekin-İftar, E., ve Kaner, S. (2008). “Arkadaşlık Becerilerini Geliştirme Programının Özel Gereksinimi Olan Okul Öncesi Çocuklarının Sosyal Etkileşimlerine Etkisi”  Özel Eğitim Dergisi, 9(1), 15-32.(4 Atıf). .
7.6 Other Publications
NoPublish TimeContent
1 2004 L. Özaydın, "Üstün Yetenekli Çocuklarda Arkadaşlık İlişkileri” Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü Dergisi, Ankara, Eylül, 2004(21).
2 2003 L. Özaydın, "Dışlamadan Öğretme” Avrupa konseyi öğretmenleri hizmet içi eğitim seminer notları” Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü Dergisi, Ankara, Ocak, 2003(20).
3 2002 L. Özaydın, “ Beslenme ve Sağlık için Modüler Öğrenme Laboratuarı”  Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü Dergisi, Ankara, Eylül, 2002(18).
4 1996 L. Özaydın, "Özel eğitimde önleme ve erken tanı” Modülü, Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme Projesi (METGE)1996. 
5 1996 L. Özaydın, “Özel eğitim gerektiren çocukların eğitim ihtiyaçları” Modülü, Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme Projesi (METGE) (1996).
6 1996 L. Özaydın, "Business Areas for Placement and Disability", Ministry of National Education, Vocational and Technical Education Development Project (METGE) (1996).
8. Projects
NoPublish TimeContent
1 2012 Improvement of the Quality of Vocational and Technical Education (METEK) Project, TR07H2.02-01 / 001. Occupational Standards Workshop (Child Development Area), 5-8 November 2012. Task: Short-term Specialist
2 2011 Social Skills Project in Preschool Education TÜBİTAK-KAMAG Gazi University
3 2009 MEB-YÖK, Human Resources Vocational Education and Training Project (İKMEP) Revision of Fifth Level Child Development Program (Team Leader) (2009-2010)
4 2009 45 / 2009-01 BAP Project - Class Peer Peer Teaching Program Impacts on Vocational Skills of Pre-school Children with Visual Impairment (2009-2012) Gazi University Scientific Research Project (Project Manager)
5 2006 T. C. Ministry of Education, Ministry of National Education General Directorate of Pre-School Education-Ministry of Education MATRA PROJECT- Dissemination of Early Childhood Education (2006-2007) Program specialist
T.C. Hükümeti, Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü-Hollanda Eğitim Bakanlığı MATRA PROJESİ- Erken Çocukluk Eğitiminin Yaygınlaştırılması (2006- 2007) Program uzmanı
6 2003 2003 K 120 190-5 coded and revised CONNER'S Rating Scales: Factor Structure, Validity and Reliability Studies (2003) supported by MEB Education Research and Development Office (EARGED) and State Planning Organization (DPT). (Researcher)
7 2001 (2001) METGE-Strengthening Vocational and Technical Education Project (Program Specialist)
8 2001 T.C. Government, Ministry of National Education General Directorate of Technical Education for Girls-UNICEF Cooperation Program. Early Childhood Development and Education Project (2001-2005) Program specialist
9. Administrative Duties
NoPublish TimeContent
1 2012 Gazi University Ankara Vocational Higher School - Head of Department (09.05.2012-25.09.2013)
2 2009 Gazi University --
Ankara Vocational High School Directorate Asst. (9.1.2009- 7.8.2012)
3 2009 Ankara Vocational High School Directorate Asst. (9.1.2009- 7.8.2012)
4 2007 Training manager in the in-service training program on "Drama in Education" organized by the Ministry of National Education (2-6 / 7/2007) Rize Çayeli, In-Service Training Institute.
5 2006 Training Manager in the in-service training program on "Autistic Children's Education Course" organized by the Ministry of National Education (3-7 / 7/2006) İstanbul Beyoğlu Teacher's House.
6 2006  Training manager in the in-service training program "Summer Training Course" organized by the Ministry of National Education (18-22 / 6/2007) Diyarbakir Governor Gökhan Aydıner EML.
7 2005 MEB Ankara General Directorate of Preschool Education -Projects Branch Manager (2005-2008)
12. Certificates and Courses Taken
NoPublish TimeContent
1 2014  Training instructor in the in-service training program titled "Teaching Method and Techniques Seminar for Inclusion Students" organized by the Ministry of National Education General Directorate of Teacher Training and Development, Ayvalık-Balıkesir, 2014
2 2013 Seminar on "Teacher Assistant Training in Integration Education" organized by the Ministry of Family and Social Policy (2 April 2013) on Autism Awareness Day. Ankara.
3 2013 An instructor in the in-service training program titled "Nursing Education in Pre-School Education" organized by the Ministry of National Education, General Directorate of Vocational and Technical Education, Ankara (9-13 / 9/2013), Ankara, Atatürk Kt and ML.
4 2012 The instructor in the in-service training program titled "Seminar on Integration Education at School" held by the Ministry of National Education, Çayeli-Rize, 16-20 / 7/2012
5 2011 Training seminar on "Preparation of Vocational Education Programs for the Disabled" organized by the Ministry of National Education (25-29 / 07/2011) Antalya - Dr. Günseli - Bülent Akınsal Primary School and Business School
6 2011 In-service training program titled "Inclusive Education in Preschool" organized by the Ministry of National Education (2011) Yalova, Esenköy In-service Training Institute
7 2011 Educational officer (14-18 / 06/2011) in the in-service training program titled "Seminar on Attention Collecting Education in the Preschool" organized by the Ministry of National Education Yalova, Esenköy In-service Training Institute
8 2010 Educational officer in the in-service training program titled "Mainstreaming Seminar in Preschool" organized by the Ministry of National Education, Mersin, 2010
9 2009 Field Expert in the "Revision of Non-formal Education Modules in Vocational Education" Workshop organized by the Ministry of National Education, (22-24 / 12/2009) Kızılcahamam
10 2009 Educational officer in the in-service training program titled "Mainstreaming in Preschool" organized by the Ministry of National Education (17-21 / 8/2009) Van In-service Training Institute
11 2007  Training officer in the in-service training program titled "In-service training seminar" organized by the Ministry of National Education (6-10 / 8/2007) Mersin In-service Training Institute
12 2002 (16-27 / 12/2002) Mersin Training Institute for In-Service Training (16-27 / 12/2002) in the Seminar on "Evaluation of Framework Education Programs" organized by the Ministry of National Education General Directorate of Technical Education for Girls