Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Havalimanı Yolu 8.Km Şahinbey / Gaziantep
Tel:90 (342) 211 80 80, Fax:90 (342) 211 80 81, E-mail: info(at)hku.edu.tr 2008 Hasan Kalyoncu
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİ

ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİ

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Akademik Kadro
Prof. Dr. Latife BIYIKLI
Prof. Dr. Tevhide KARGIN
Doç. Dr. Latife ÖZAYDIN
Dr. Öğ. Üyesi Nilay KAYHAN
Prof. Dr. İ. Funda ACARLAR
Araştırma Görevlisi Merih TOKER
Araştırma Görevlisi Sevim KARAHAN
Araştırma Görevlisi Hilal GENGEÇ
Araştırma Görevlisi Merih TOKER

Akademik Geçmiş
Lisans : Fatih Üniversitesi/Psikoloji
Yüksek Lisans : Gaziantep Üniversitesi/ Rehberlik ve Psikolojk Danışmanlık/ Hasan Kalyoncu Üniversitesi Klinik Psikoloji2011-2013
Doktora :

Telefonu :
Odası :
E-Posta : merih.toker@hku.edu.tr
Kişisel Web Sayfası :
Google Scholar Citations :
Linkedin Profili :
Facebook Profili :
Twitter Hesabı :
Merih TOKER
Akademik Özgeçmiş
7.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
SıraTarihiİçerik
1 2017 Çalışkan, M., Toker, M., Özbay, Y.(2017) Aile Yaşam Doyumu Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi. Cilt: 2 Sayı: 1
2 2017 Özaydın, L., Kayhan,N., Toker, M., Karahan, S.(2017). Resource Room Implementation in a Secondary School and On-the-Job Training of Teachers. International Journal of Psycho-Educational Sciences: 111-137. Issn: 2325-775X

3 2017 Özaydın, L., Kayhan,N., Toker, M., Karahan, S.(2017). Resource Room Implementation in a Secondary School and On-the-Job Training of Teachers. International Journal of Psycho-Educational Sciences: 111-137. Issn: 2325-775X

7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeedins) basılan bildiriler.
SıraTarihiİçerik
1 2017 Özaydın, L., Kayhan,N., Karahan, S., Toker,M. (2017). Destek Eğitim Odasında Görev Yapan Öğretmenlere İşbaşında Verilen Eğitimin Kaynaştırma Öğrencilerinin Akademik Başarıları Üzerine Etkileri - The Effects of On-Job Training Provided to Teachers Working at Resource Room on Academic Success of Inclusion students.Uluslararası Doğu Batı Konferansı. International Conference The West Of The East, Theeast Of The West.July 04-06- Prague

2 2016 Down Sendromu Olan Bireylerin Annelerinin Algıladıkları Sosyal Destek ve Aile Gereksinim Düzeylerinin İncelenmesi
12. Eğitim Sertifikaları ve Kurslar
SıraTarihiİçerik
1 2014
WISC-R zeka testi eğitimi ve uygulayıcı sertifikası , Hasan Kalyoncu Üniversitesi
2 2013
Aile Danışmanlığı Eğitimi
3 2012 Kognitif Terapinin Anksiyete Tedavisinde Kullanılması, Hümanite Psikiyatri Tıp Klinigi: 21-22 Ocak 2012
 
4 2012 Kognitif Terapinin Anksiyete Tedavisinde Kullanılması, Hümanite Psikiyatri Tıp Klinigi:  2012
5 2011 SCID (DSM Eksen I Bozuklukları için Yapılandırılmış Klinik Görüşme Anketi (SCID-I ve II)) eğitimi.Psikoloji Organizasyonları ve Egitimi Merkezi, 2011.
6 2011 Psikolojik ilk yardım. Türk psikolojik travma akademisi,2011
 
7 2011
Kognitif Terapi Yönelimli Klinik İlk Görüşme ve Terapi Becerileri Hümanite Psikiyatri Tıp Klinigi,3-4 Aralık 2011.
8 2011
Kognitif Terapinin Depresyon Tedavisinde Kullanılması,Hümanite Psikiyatri Tıp Klinigi:17-18 Aralık 2011