Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Havalimanı Yolu 8.Km Şahinbey / Gaziantep
Tel:90 (342) 211 80 80, Fax:90 (342) 211 80 81, E-mail: info(at)hku.edu.tr 2008 Hasan Kalyoncu
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİ

ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİ

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Akademik Kadro
Prof. Dr. Latife BIYIKLI
Prof. Dr. Tevhide KARGIN
Doç. Dr. Latife ÖZAYDIN
Dr. Öğ. Üyesi Nilay KAYHAN
Prof. Dr. İ. Funda ACARLAR
Araştırma Görevlisi Merih TOKER
Araştırma Görevlisi Sevim KARAHAN
Araştırma Görevlisi Hilal GENGEÇ
Araştırma Görevlisi Hilal GENGEÇ

Akademik Geçmiş
Lisans : Kafkas Üniversitesi
Yüksek Lisans : Zirve Üniversitesi
Doktora : Ankara Üniversitesi ( Devam Ediyor)

Telefonu :
Odası :
E-Posta : hilal.gengec@hku.edu.tr
Kişisel Web Sayfası :
Google Scholar Citations :
Linkedin Profili :
Facebook Profili :
Twitter Hesabı :
Hilal GENGEÇ
Akademik Özgeçmiş
6.1 Yüksek Lisans Tezleri
SıraTarihiİçerik
1   Sınıf Öğretmenlerinin Sosyal Zeka Düzeylerinin ve Yansıtıcı Düşünme Becerilerinin, Çatışma Çözme Becerileri Üzerindeki Etkisinin incelenmesi (Gaziantep İl Örneği)
7.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
SıraTarihiİçerik
1  
1)Tok, H. ve Gengeç,H. (Yayımlama Aşamasında). TEOG Sınav Uygulamalarının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi.
2)Tok, H. ve Gengeç, H. (2014). 7. Sınıf Öğrencilerinin Türkçe Öğretmenlerinde Gözlemledikleri Öğretme Boyutundaki istenmeyen Davranışlar, AsianJournal of lnstruction, 2(1(ÖZEL)), 172-185.
 
7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeedins) basılan bildiriler.
SıraTarihiİçerik
1  
1)Tok,H. ve Gengeç, H. (2014).7. Sınıf Öğrencilerinin Türkçe Öğretmenlerinde Gözlemledikleri Öğretme Boyutundaki İstenmeyen Davranışlar,düzenlenen YILDIZ lnternational Conference on EducationalResearchandSocialScience (YICER), 1-3 Eylül 2014, İstanbul.
2)Tok,H. ve Gengeç,H. (2015). TEOG Sınav Uygulamalarının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi, düzenlenenllndlnternational EurasianEducationalResearchCongress (EJER),8-10 Haziran 2015, Ankara.
3)Tok, H. ve Gengeç, H. (2016).Sınıf Öğretmenlerinin Sosyal Zeka Düzeylerinin ve Yansıtıcı Düşünme Becerilerinin, Çatışma Çözme Becerileri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi (Gaziantep İl Örneği), düzenlenen lllrdlnternational EurasianEducationalResearchCongress (EJER),31 MAyıs-3 Haziran 2016, Muğla.

7.5 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
SıraTarihiİçerik
1  
1)Aliyev, R. ve Gengeç,H. (2016). Yılmazlık ve Siber Zorbalığın Benlik Saygısı Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi, düzenlenen 25. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi (UEBK),21-24 Nisan 2016, Antalya.