Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Havalimanı Yolu 8.Km Şahinbey / Gaziantep
Tel:90 (342) 211 80 80, Fax:90 (342) 211 80 81, E-mail: info(at)hku.edu.tr 2008 Hasan Kalyoncu
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİ

ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİ

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Akademik Kadro
Prof. Dr. Latife BIYIKLI
Prof. Dr. Tevhide KARGIN
Doç. Dr. Latife ÖZAYDIN
Dr. Öğ. Üyesi Nilay KAYHAN
Prof. Dr. İ. Funda ACARLAR
Araştırma Görevlisi Merih TOKER
Araştırma Görevlisi Sevim KARAHAN
Araştırma Görevlisi Hilal GENGEÇ
Prof. Dr. Latife BIYIKLI

Akademik Geçmiş
Lisans :
Yüksek Lisans :
Doktora :

Telefonu :
Odası :
E-Posta : latife.biyikli@hku.edu.tr
Kişisel Web Sayfası :
Google Scholar Citations :
Linkedin Profili :
Facebook Profili :
Twitter Hesabı :
Latife BIYIKLI
Akademik Özgeçmiş
6.2 Doktora Tezleri
SıraTarihiİçerik
1 1998 Kanık-Rihter, Nuray (1998) "Erken eğitimin gelişim geriliği olan bebeklerin annelerinin stres ve anneler ile bebeklerin etkileşim düzeylerine etkisi." Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara.
 
 
2 1998 Günayer Şenel, Hatice (1998) "Okuma güçlüğü olan ve olmayan ilkokul öğrencilerinin okuma düzeylerinin ve dislektik özelliklerinin karşılaştırılması". Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara.
3 1990 Civelek, Ali (1990). " Eğitilebilir zihinsel özürlü çocukların sosyal kabul görmelerinde bütünleştirmenin etkileri". Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara.
4 1984 Akkök, Füsun (1984) "Davranışsal yaklaşıma dayalı aile rehberliğinin öğretilişim çocukların özbakım becerilerinin gelişimine etkisi."
7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeedins) basılan bildiriler.
SıraTarihiİçerik
1 1999 Bıyıklı, L. (1999) "The Learning- Disabled Child" adlı kitabın editörlüğünü yapmakta ve yayına hazırlamaktadır.
2 1995 Bıyıklı,L. (1995). Zihinsel Özürlü Bir Çocuğum Var. T.C. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Yayınlan, (ortak yayın) No:2,Ankara
3 1995 Bıyıklı,L. (1995). İşitme Özürlü Bir Çocuğum Var. T.C. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Yayınları (Ortak yazarlı) No 3 Ankara.
 
4 1989 Bıyıklı, L. (1989). Bedensel Özürlü Çocukların Benlik Kavramı", A.Ü.Basımevi. Ankara
7.3 Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
SıraTarihiİçerik
1 1997 Bıyıklı, L. (1997). Özel eğitime gereksinim duyan çocuklar. Milli Eğitim, Sayı : 136, Ankara.
            
2 1970 Bıyıklı(Ceritoğlu), L. &,Ass.Dr. Akyüz, Y. (1970). "Eğitim Dünyasından Haberler. Ayyıldız Matbaası AŞ. Ankara.
7.4 Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
SıraTarihiİçerik
1 1995 Bıyıklı,L. (1995). Korunmaya Muhtaç Çocuklar ve SOS. Çocuk Köyleri". A.Ü.Hukuk Fakültesi. Prof. Dr. Hamide Topçuoğlu'na Armağan. S. 171-183., Ankara.
2 1994 Bıyıklı, L. (1994). Özel Eğitim Konferansları A.Ü.Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi Cilt 1, Sayı 4, S 60
3 1990 Bıyıklı, L. (1990, Eylül). Müzik terapi. Eğitim Bilimleri 1.Ulusal Kongresi Bildirileri. A.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları S 225-229, Ankara.
4 1990 Bıyıklı, L. (1990, Eylül). Bedensel özürlü çocukların benlik kavramı (kısaltılmış araştırma) Eğitim Bilimleri 1.Ulusal Kongresi. A.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayını. S 143-153, Ankara
5 1989 Bıyıklı, L. (1989). Çocukta tik. Eğitim ve Bilim Dergisi, 3, (72), 8.31. Ankara,. 
6 1989 Bıyıklı,L.(1989). Özürlü çocuk. toplum ve   aile. A.Ü.Eğitim Bilimleri Dergisi. S.633-641.
7 1988 Bıyıklı, L. (1988). Ülkemizde zihinsel özürlü çocukların eğitimindeki güçlükler ve çözüm yolları A.Ü.Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 21, (1-2).
 
8 1988 Bıyıklı, L. (1988). Yetiştirme yurdundaki çocukların zihinsel ve psiko-sosyal gelişimlerinin incelenmesi A.Ü.Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. 20, (1-2), 87-98.
 
9 1988 Bıyıklı,L. (1988). Okul Korkusu. A.Ü.Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi.
 
10 1986 Bıyıklı, L. (1986). Piaget'ye göre 0-2 yaş arası zeka gelişimi. A.Ü.Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 19, (1-2), 249-259
 
11 1983 Bıyıklı, L. (1983). SOS Çocuk Köyler Eğitim ve Bilim Dergisi, 8, (43), 3-13.
 
12 1983 Bıyıklı,L (1983) Koruyucu aile bakımı A.Ü.Eğitim Bilimleri  Fakültesi Dergisi, 16, (1), 11-15.
 
13 1983 Bıyıklı, L. (1983). Gelişmiş ülkelerde suçlu ve korunmaya muhtaç çocuklar için koruyucu aile uygulaması. A.Ü.Eğitim Bilimleri   Fakültesi   yayınlan. Ankara, No: 130, s. 61-67.
 
14 1980 Bıyıklı,L. (1980). Korunmaya muhtaç çocuklar ve eğitimleri. A.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi. (Çoğaltma)
 
15 1976 Bıyıklı,L. (1976). Özel eğitime muhtaç olma nedenleri ve önleme yolları. A.Ü.Eğitim Bilimleri Dergisi, 9(1-4), 487-501
9. İdari Görevler
SıraTarihiİçerik
1 1999 1-3 Aralık 1999 tarihleri arasında yapılacak olan I.Özürlüler Şurası 3.Komisyon başkanlığı. (Özürlülerin Toplumsal Yaşama Tam Katılımı)
 
2 1998 Körler Vakfı Danışma Kurulu üyeliği. 1998, Ankara. 
3 1998 Küçük Adımlar Projesi- Eğitim Bilimleri Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü. Proje yöneticiliği, 1998. Ankara.
 
4 1997 Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi İlk Ülke Raporu- Raportör başkan ve 2.Komisyon Başkanı. 1997, Ankara.
 
5 1996 "Özel Eğitim Hakkında 573 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname" Hazırlık Komisyonu üyeliği. 1996, Ankara.
 
6 1995 Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu (1995). "2828 Sayılı Korunmaya Muhtaç Çocuklar hakkındaki Yasanın Uygulanmasından Kaynaklanan Sorunlar" Komisyon Üyeliği.
7 1991 I.Özel Eğitim Konseyi üyeliği 13-15 Mayıs 1991-Ankara (Uyum Sorunu Olan Çocuklar ve Eğitimleri Komisyonu başkanlığı)
8 1990 DPT Sosyal Planlama Başkanlığı Araştırma Dairesi'nin "Sakatlar İçin Politika Geliştirme" Komisyonu üyeliği. (3.Çalışma Grubu Başkanı). Eylül, 1990.
9 1990 "Özel İlgi ve Eğitim Gerektiren Çocuklar" Çalışma Grubu katılımcısı. (Üstün Yetenekliler Grup Başkanlığı) UNICEF, 1990.
10 1988- A.Ü.Eğitimle Tedavi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Merkez Kurulu üyeliği, 1988. Halen devam etmektedir